Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 31
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Krajowa energetyka od lat oparta jest na węglu kamiennym i brunatnym. Kilkudziesięcioprocentowy udział elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym w strukturze wytwórczej wymusza konieczność zakupu tych paliw do produkcji energii elektrycznej w otoczeniu zmiennych cen surowców, kształtowanych na międzynarodowym rynku. Ceny węgla kamiennego są wypadkową wielu zmiennych i zależą nie tylko od światowej sytuacji geopolitycznej czy ekonomicznej, ale mogą być również skutkiem klęsk żywiołowych. Ceny na rynkach międzynarodowych są ze sobą ściśle powiązane. Szczególnie wysokość cen kształtowanych przez największych producentów i eksporterów (między innymi przez Indonezję, Australię czy Chiny) mają wpływ na ceny surowca na rynku europejskim. Są one także punktem odniesienia dla cen węgla brunatnego na lokalnych rynkach. W niniejszym artykule przeanalizowano wpływ zmienności cen węgla kamiennego na rynkach światowych na zmienność krajowych cen paliw (kosztów zakupu) wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej, cen sprzedaży energii przez jednostki wytwórcze oraz cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Sprawdzono także czy zmienność cen węgla kamiennego ma wpływ na zmienność cen energii dla przedsiębiorstw przyłączonych do sieci na parametrach wysokiego napięcia i dla gospodarstw domowych. Dodatkowo zbadano także korelację pomiędzy analizowanymi parami zmiennych. Niniejszą analizę wpływu wybranych zmiennych przeprowadzono przy użyciu podstawowych miar statystycznych. W drugiej części badań przeprowadzona zostanie poszerzona analiza wzajemnego wpływu (przyczynowości) zmiany analizowanych parametrów z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi statystycznych.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Reasoning with limited computational resources (such as time or memory) is an important problem, in particular in knowledge-intensive embedded systems. Classical logic is usually considered inappropriate for this purpose as no guarantees regarding deadlines can be made. One of the more interesting approaches to address this problem is built around the concept of active logics. Although a step in the right direction, active logics are just a preliminary attempt towards finding an acceptable solution. Our work is based on the assumption that labelled deductive systems (LDSs) o#27;er appropriate metamathematical methodology to study the problem. As a first step, we have reformulated a pair of active logics systems, namely the memory model and its formalized simplification, the step logic, as LDSs. This paper presents our motivation behind this project, followed by an overview of the investigations on meta-reasoning relevant to this work, and introduces in some reasonable detail the MM system.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Rozwój gospodarczy jest ściśle uzależniony od dostępu do tanich, niezawodnych i zróżnicowanych pod względem wykorzystywanego paliwa pierwotnego źródeł energii. Ramy strategiczne budowy miksu energetycznego określa polityka energetyczna państwa, której kształt w zakresie jej obligatoryjnych elementów został określony w ustawie Prawo energetyczne. Zadaniem polityki energetycznej jest kreowanie kształtu przyszłego sektora elektroenergetycznego w tym projektowanie najkorzystniejszych rozwiązań systemowych, regulacyjnych i technicznych gwarantujących utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także monitoring rozwoju systemu oraz projektowanie i wdrażanie zmian mających na celu optymalizację funkcjonujących mechanizmów. Wizja rozwoju systemu elektroenergetycznego na poziomie globalnym powinna także odzwierciedlać zmiany w zakresie tworzenia się struktur rozproszonej energetyki obywatelskiej. Niestety wyniki przeprowadzonych analiz wskazują na istniejące niedoskonałości systemu akwizycji danych i informacji, które powinny być wykorzystywane w procesie planowania. Jest to szczególnie istotne z perspektywy dynamicznie rozwijającej się koncepcji samowystarczalności energetycznej gmin oraz powstawania klastrów energii. W artykule przedstawiona została charakterystyka funkcjonowania planowania strategicznego w obszarze elektroenergetyki wraz z ilustracją niewłaściwie funkcjonujących mechanizmów przekazywania informacji w kontekście rozwoju rozproszonej energetyki obywatelskiej.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The Arabidopsis CDKG;2 gene encodes a putative cyclin-dependent Ser/Thr protein kinase of unknown biological function. This gene shows structural similarity to animal and human cyclin-dependent (PITSLRE) kinases. This study used the homozygous knockout cdkg;2 mutant based on T-DNA insertional line SALK_090262 to study the effect of mutation of the CDKG;2 gene on explant response and in vitro plant regeneration. For callus induction and proliferation, hypocotyls and cotyledons of 3-day-old seedlings of cdkg;2 and A. thaliana ecotype Col-0 were cultured on solid MS medium supplemented with 2,4-D (2 mg l-1). Organogenesis was induced after callus transfer on MS + TDZ (0.5 mg l-1). The initiation time of callus and shoot induction differed between the mutant and control cultures. Shoot regeneration after callus transfer on MS + TDZ was delayed in cdkg;2 (31 days versus 7 days in Col- 0). Shoots formed on callus derived from Col-0 hypocotyls but not on cotyledon-derived callus; in cdkg;2, shoots developed on both callus types. Mutant shoots did not form roots, regenerants were dwarfed, and inflorescences had small bud-like flowers with a reduced corolla and generative organs. Abnormalities observed during cdkg;2 organogenesis suggest a role of CDKG;2 as a regulator of adventitious root initiation
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Light exposure is an important environmental factor which breaks seed dormancy in many plant species. Phytochromes have been identified as playing a crucial role in perception of the light signal that releases seed germination in Arabidopsis. Phototropins (Phot1, Phot2) are blue/UV-photoreceptors in plants which mediate phototropic responses, chloroplast relocation, hypocotyl growth inhibition and stomata opening. We studied germination under different light conditions in Arabidopsis Phot1-null and Phot2-null mutants and in a double phot1phot2 mutant. Germination of single phot1 and phot2 mutants in darkness was much lower than in wildtype (WT) seeds, whereas double phot1phot2 mutant lacking both functional phototropins germinated at frequency comparable to WT seeds, irrespective of light and temperature conditions. Light treatment of imbibed seeds was essential for effective germination of phot1, irrespective of low-temperature conditioning. In contrast, cold stratification promoted dark germination of phot2 seeds after imbibition in dim light. Low germination frequency of phot1 seeds under low light intensity suggests that the presence of functional Phot1 might be crucial for effective germination at these conditions. The lower germination frequency of phot2 seeds under continuous light suggests that Phot2 might be responsible for stimulating germination of seeds exposed to direct daylight. Thus, the phototropin system may cooperate with phytochromes regulating the germination competence of seeds under different environmental conditions
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji