Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 2
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Artykuł przedstawia możliwości zastosowania modeli numerycznych i korzyści z tego płynących w projektowaniu systemów konstrukcyjnych budynków wysokich. Zostało to pokazane na przykładach autorskich propozycji kształtowania unikalnych form architektonicznych takich budynków przez zastosowanie nowatorskich układów struktur nośnych opracowanych również przez autora, których postacie są rezultatem odpowiedniego zastosowania formuły konstrukcyjnej struktur przestrzennych. Dla złożonych form systemów konstrukcyjnych zdefi niowano w języku programowania Formian stosowne modele numeryczne, których użycie znacząco usprawnia i przyspiesza proces projektowania oraz wznoszenia obiektów budowlanych. Przedstawiono także nowatorskie propozycje projektowania systemów fundamentowania, które umożliwiają bezpieczne posadowienie obiektów silnie obciążonych na gruntach o niewielkiej nośności oraz na terenach aktywnych sejsmicznie.
Go to article

Abstract

The aim of this article is to identify opportunities for using synergies obtained by incorporation of the two methods of management: Lean Management and Agile Management on the example of the process of column concreting. Despite the seemingly contradictory assumptions the two concepts complement each other in analysed example. The strategy is based on using the idea of "one piece flow" in accordance with the Lean Management which led to a reduction of costs due to increased turnover of formwork. At the same time the success of the project resulted in a significant dependence on the ability to provide a rapid response to changing conditions during in the maturation of concrete (depending on weather conditions, which can be expected on the basis of projections having different reliability). The simultaneous use of Lean and Agile Management allowed to achieve positive results for different scenarios of environment impact on the analysed process.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more