Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy publikacji
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 14
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Badania popiołów pod względem składu petrograficznego, chemicznego i właściwości fizycznych prowadzone są na szeroką skalę i prezentowane w licznych opracowaniach naukowych. Popioły te są pozyskiwane z filtrów i elektrofiltrów zamontowanych w dużych instalacjach przemysłowych. Masowe badanie popiołów pozyskanych bezpośrednio z palenisk rusztowych lub nadmuchowych, zamontowanych w kotłach o niskiej mocy, praktycznie rozpoczęło się dopiero w wyniku walki ze smogiem powstającym wraz z niską emisją. Przy czym pobieranie materiału do badań z palenisk domowych zazwyczaj wiąże się z badaniem ich pod kątem ewentualnego spalania odpadów w kotłach o niskiej mocy. Jest to celowe działanie w przypadku kotłów starego typu, które mogły być zasilane praktycznie dowolnym paliwem. Obecnie na rynku są oferowane piece nowego typu na paliwa dedykowane, w których istnieje możliwość spalania paliw wyłącznie do tych kotłów dostosowanych. Ma to na celu spalanie tylko paliw odnawialnych (z biomasy) lub paliw kopalnych mniej uciążliwych dla środowiska, w założeniu o wysokich parametrach jakościowych, np. ekogroszek, brykiety z węgla brunatnego i torfu. Autorzy opracowania skupili się na przebadaniu popiołu pozyskanego z kotłów przeznaczonych do spalania pelletów drzewnych poprzez wykonanie analizy mikroskopowej pozostałości po spalonej biomasie. Tego typu badanie popiołów dostarcza kompleksowej informacji na temat efektywności procesu spalania, zawartości zanieczyszczeń pozostałych w popiele oraz przydatności popiołu do innych zastosowań. Cały proces od momentu pobrania materiału do badań poprzez wykonanie preparatu i przeprowadzenie analizy trwa do 12 godzin, co zapewnia szybką decyzję o regulacji pieca lub zmianie paliwa. Identyfikacja składników popiołu została opracowana na bazie wyników prac przeprowadzonych przez Grupę roboczą do spraw popiołów lotnych (Komisja III) Międzynarodowego Komitetu ds. Węgla i Petrologii Organicznej – ICCP. Wykazana klasyfikacja została uzupełniona o nowe kluczowe elementy występujące w popiołach powstałych w wyniku spalania pelletów drzewnych w kotłowniach przydomowych. Pozwoliło to na określenie procentowej zawartości charakterystycznych składników występujących w badanym materiale, które stają się swoistym reperem do opiniowania o jakości i sprawności kotła oraz spalanego pelletu.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Pellety drzewne są klasyfikowane jako biomasa stała. Stanowią jedno z najpopularniejszych w Europie paliw stosowanych do ekologicznego ogrzewania, szczególnie w sektorze małego ciepłownictwa, spalane są w domowych kotłach małej mocy. Popularność pelletu oraz automatycznych urządzeń grzewczych umożliwiających spalanie tego paliwa wzrosła ze względu na rosnący problem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (smogu) oraz w związku z licznymi powstającymi programami ograniczenia niskiej emisji (PONE). Pellet drzewny powstaje w wyniku kompresji materiału pochodzącego z drzew iglastych (w główniej mierze) oraz liściastych i zaliczany jest do odnawialnych źródeł energii. Celem prezentowanych badań było porównanie jakości pelletów drzewnych pochodzących od różnych producentów, wykorzystywanych w domowych kotłowniach na paliwa stałe na podstawie jakościowej i ilościowej identyfikacji zanieczyszczeń obecnych w badanym paliwie uzyskanym z rynku krajowego. Innowacją w prezentowanej pracy jest zastosowanie analizy petrograficznej dla paliwa w postaci pelletu, która dotychczas stosowana była jedynie w odniesieniu do paliw kopalnych. Analizę mikroskopową przeprowadzono zarówno dla pelletów certyfikowanych (EN Plus/DIN Plus), jak i niecertyfikowanych dostępnych na rynku. Niestety, analiza wykazała obecność niebezpiecznych kontaminacji w obu typach pelletu. Niedopuszczalne wtrącenia organiczne w analizowanych próbkach to: węgle kopalne i ich pochodne oraz materiały polimerowe pochodzenia naturalnego. Niedozwolone inkluzje nieorganiczne wyznaczone w analizowanych próbkach to: rdza, kawałki metalu, tworzywa sztuczne i materiały polimerowe pochodzenia nieorganicznego.
Przejdź do artykułu
Słowa kluczowe combustion CFD emission boiler NOx

Abstrakt

The primary methods of reducing nitrogen oxides, despite the development of more advanced technologies, will continue to be the basis for NOx reduction. This paper presents the results of multivariate numerical studies on the impact of air staging on the flue gas temperature and composition, as well as on NOx emissions in a OP 230 boiler furnace. A numerical model of the furnace and the platen superheater was validated based on measurements using a 0-dimensional model of the boiler. Numerical simulations were performed using the ANSYS Workbench package. It is shown that changes in the distribution of air to OFA nozzles, the angle of the air outflow from the nozzles and the nozzle location involve a change in the flue gas temperature and in the volume of NOx and CO emissions at the furnace outlet.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Results of the study examining carbon monoxide and nitric oxide concentrations while burning different types of agricultural biomass: coffee husk pellets alone or in combination with wheat straw pellets and cherry stones, sewage sludge pellets, corn stover briquettes and a mixture of rye straw briquettes and miscanthus briquettes were presented. The combustion was performed in a 50 kW boiler type Biowarmer with a cast-iron moving step grate. The temperature in the combustion chamber did not exceed 800 ◦C. For all biomass types, only brittle slag was generated in the furnace, which was easily broken by a reciprocating movement of the grate. Carbon monoxide concentration in the flue gas except for the case of sewage sludge pellet firing did not exceed the permitted value of 3000 mg/m3 and nitric oxide concentration 515 mg/m3, both presented for 10% O2 concentration in the flue gas based in dry gas. Hydrocarbon concentrations for all test runs were close to zero.
Przejdź do artykułu
Słowa kluczowe SRF co-combustion fly ash CFB

Abstrakt

Due to the fact that the landfill deposition of municipal waste with the higher heating value (HHV) than 6 MJ/kg in Poland is prohibited, the application of waste derived fuels for energy production seems to be good option. There is a new combined-heat-and-power (CHP) plant in Zabrze, where varied solid fuels can be combusted. The formation of ashes originating from the combustion of alternative fuels causes a need to find ways for their practical application and demands the knowledge about their properties. Therefore, the present work is devoted to studying the co-combustion of solid recovered fuel (SRF) and coal, its impact on fly ash quality and the potential application of ashes to synthesis zeolites. The major objectives of this paper is to present the detail characteristics of ash generated during this process by using the advanced instrumental techniques (XRF, XRD, SEM, B ET, TGA). The co-combustion were carried out at 0.1 MWth fluidized bed combustor. The amount of SRF in fuel mixture was 1, 5, 10 and 20%, respectively. The focus is on the comparison the ashes depending on the fuel mixture composition. Generally, the ashes characterise high amounts of SiO2, Al2O3 and Fe2O3. It is well observed, that the chemical composition of ashes from co-combustion of blends reflects the amount of SRF addition. Considering the chemical composition of studied ashes, they can be utilize as a zeolites A. The main conclusions is that SRF can be successfully combusted with coal in CFB technology and the fly ashes obtained from coal + SRF fuel mixtures can be used to synthesis zeolites.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The work contains a description of a developed experimental and theoretical method of modeling of solid waste combustion in a device equipped with a moving grate and capability to optimize the work of waste incineration plant. Implementation of this issue was based on results of experimental studies made on a laboratory scale boiler. This was possible by defining and testing indicators of quantitative assessment of combustion such as: reaction front rate, ignition rate, the rate of combusted mass loss and the heat release rate. These indicators as measurable "criteria indicators" allow transfer of parameters from a laboratory-scale unit, working in the transient regime into an industrial full scale grate device working continuously in stable determined conditions. This allows for wide optimization possibilities in the operation of a waste incineration plant, in particular the combustion chamber, equipped with a moving grate system.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The present work focuses on analyses of the autoignition delay time predicted by the large eddy simulation (LES) method by applying different subgrid scales (SGS) models and two different discretization schemes. The analysed flow configuration is a two-phase chemically reacting turbulent flow with monodispersed evaporating fuel droplets. The impact of numerical procedure is investigated in a 3D flow domain with a temporally evolving mixing layer that constituted between the streams of fuel and oxidizer that moved in opposite directions. The upper stream of cold gas carries a dispersed fuel spray (ethanol at 300 K). The lower stream is a hot air at 1000 K. Three commonly used in LES, SGS models are investigated, namely: classical Smagorinsky model, model proposed by Vreman and the #27;-model proposed by Nicoud. Additionally, the impact of two discretization schemes, i.e., total variation diminishing (TVD) and weighted essentially nonoscillatory (WENO) is analysed. The analysis shows that SGS model and discretization scheme can play a crucial role in the predictions of the autoignition time. It is observed that for TVD scheme the impact of SGS model is rather small. On the contrary, when the WENO scheme is applied the results are much more dependent on the SGS model.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The author has developed and patented several types of gas cupola furnaces, which, due to replacing coke with gas, do not emit carbon monoxide, sulfur dioxide and coke dust. The author has defined the optimal modes of gas-and-air mixture combustion, i.e. the optimal coefficient of air discharge and gas mixture escape speed in melting cast iron. It has been experimentally proved that from the point of view of obtaining the maximum temperature, the optimal was the process with some lack of air, i.e. with α = 0.98. The results of metallurgical studies used in the article allowed to develop an optimal structure of the gas cupola furnace with a heterogeneous refractory filling, and to establish the optimal composition of the filling. For the first time the optimal composition of the filling is given: 40% of chamotte, 30% of high-alumina refractory, 30% of electrode scrap. It has been noted that when gas cupola furnaces were used, the main environmental advantage was the reduction of dust emission into the atmosphere, CO and SO2 content.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The aim of the study was to evaluate the effect of pre-sowing seed stimulation of Thuringian Mallow (Lavatera thuringiaca L.) with He-Ne laser light of different exposure times on the crop yield as well as on energetic parameters such as calorific value and combustion heat. Seeds were subjected to laser light with an exposition time of 0, 1, 5, 10, 15 and 30 minutes. Measurements were carried out independently on mature plants from the first and second vegetation year. The results varied between the samples, which indicated possible impact of laser radiation on the resultant weight and calorific value of various experimental combinations. For plants from the second vegetation year the statistical differences in calorific value, combustion heat and crop mass were found between samples characterized by different exposition times: between sample irradiated for 30 min (L30) and 1 min (L1) as well as between sample L30 and sample irradiated for 5 minutes (L5). For plants after the first vegetation year the statistically significant differences in calorific value and combustion heat were found for sample with exposition time of 15 minutes (L15) and control sample, for sample L15 and sample L5 as well as between samples L15 and L30. For all the samples from the second vegetation year the increase in combustion heat and calorific values were detected as compared to control. Thus, after the application of certain parameters of laser radiation to the processing of seeds, the plant can be more useful for energetic purposes through more efficient crop.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The work presents results of solution combustion method utilization for yttria (Y2O3) nanopowder fabrication. Experiments were carried out with four different reducing agents: urea, glycine, citric acid and malonic acid added in stoichiometric ratio. The reactions were investigated using simultaneous DSC/DTA thermal analysis. After synthesis the reaction products were calcined at temperature range of 800-1100°C and analyzed in terms of particle size, specific surface area and morphology. Best results were obtained for nanoyttria powder produced from glycine. After calcination at temperature of 1100°C the powder exhibits in a form of nanometric, globular particles of diameter <100 nm, according to SEM analysis. The dBET for thus obtained powder is 104 nm, however the powder is agglomerated as the particle size measured by dynamic light scattering analysis is 1190 nm (dV50).
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji