Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ
  • Język

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 6
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Tradycyjny model miasta wielonarodowego, polegający na harmonijnym złożeniu wspólnych wszystkim mieszkańców przestrzeni wymiany handlowej i odrębnych przestrzeni zamieszkania ustępuje modelowi współczesnemu, opartemu na zasadzie rozproszenia ludności i zaniku przestrzeni publicznych. Wiele funkcji ekonomicznych, społecznych i kulturowych, które istniały w przestrzeni publicznej tradycyjnego miasta realizowanych jest obecnie w przestrzeni wirtualnej. Rozproszenie imigrantów w strukturze wielonarodowego miasta sprzyja powstaniu atrakcyjnego, kalejdoskopowego i wielokulturowego organizmu miejskiego, natomiast ich separacja w dzielnicach-gettach sprzyja narastaniu zjawisk patologicznych.
Przejdź do artykułu
Słowa kluczowe diaspora Bosnian Muslims

Abstrakt

After the war in Yugoslavia, many Bosnian Muslims emigrated to various European countries. How do they construe their identity when living in a diaspora? How do they perceive their own community?
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Po jugosłowiańskiej wojnie wielu bośniackich muzułmanów wyemigrowało do różnych krajów europejskich. Jak, żyjąc w diasporze rozumieją swoją tożsamość? I jak postrzegają własną wspólnotę?
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The repatriation of Poles after World War II, despite its flaws, which caused its implementation not possible until 1949, at that period was possible only with the support of the Soviet Union. The international situation and the political situation in China in late forties made USSR only possible link between polish government and Manchuria, and a potential ally, which had measures to help in its organization. It was a pragmatic decision based on the possibilities and conditions. The central soviet authorities had an established communication with his consulate, adequate infrastructure for the transit of returnees and already developed basis of Polish-Soviet agreement on its terms. Only the change of the political situation after the establishment of Peoples Republic of China has allowed the Polish authorities to avoid additional costs and delays, which ware considerable disadvantages of the repatriation in cooperation with the Soviet Union.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The Ways of the Diaspora in the narrative of Claudio Magris – One of the themes in the works of Claudio Magris is that of the frontiers between nations which have been divided by arbitrary political decisions. This is the case with Central Europe, which forms a sort of transnational melting pot and which has hosted the Hebrew Diaspora. The theme of the Diaspora plays a key role in many of Magris books, in particular Lontano da dove. In his recent novel, Non luogo a procedere, one of the topics is the slave trade, a sort of African Diaspora.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The topic of Polish diaspora in Japan, a community with which Poles in Japan identify as Poles, recognize Polish heritage and connection to what it means to be Polish is one of important, but practically unresearched issues in Poland-Japan relations. From the 1970s a growth in Polish population in Japan can be observed. They began to organize meetings, establish formal and less official groups and have helped and maintained connections to Poland. This paper will focus on the post-war history of Polish diaspora in Japanese islands.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji