Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy publikacji
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 2
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Rachunek fraktalny jest jedną z szybko rozwijających się dziedzin matematyki i znajduje zastosowanie między innymi w opisie struktur porowych. Stanowi nowe spojrzenie na ich nieregularność i chaotyczność. Aby mógł być stosowanym poprawnie, powinien być wspomagany analizą błędu. W artykule przedstawiono i zweryfikowano niedoskonałości związane z analizą obrazu oraz możliwe sposoby ich korekcji. Jednym z kluczowych aspektów podczas takich badań jest miejsce oraz ilość wykonanych zdjęć. Sfotografowano powiększony obraz gruboziarnistego piaskowca w płytce cienkiej, uzyskany przy użyciu lupy binokularnej. Następnie wykonane zdjęcia zostały połączone w jedno. Otrzymane rozkłady parametrów fraktalnych pokazują ich zmienność oraz potwierdzają, że poprawnie wykonana seria zdjęć struktury porowej powinna zawierać zarówno obszary bardziej, jak i mniej porowate, a ich ilość należy dostosować do próbki. Zbadano wpływ rozdzielczości zdjęcia na wartości wymiaru fraktalnego oraz lakunarności. Wykorzystano zdjęcia wapienia wykonane w SEM z użyciem elektronów wstecznie rozproszonych w zakresie powiększeń 120–2000×. Dodatkowo badaniu poddany został pojedynczy por. Otrzymane wyniki wskazują, że dla dużego zakresu powiększeń wartości wymiaru fraktalnego są zbliżone, natomiast lakunarność każdorazowo się zmienia. Jest to związane ze zmieniającą się jednorodnością zdjęcia. Analizie poddana została również metodyka wyznaczania rozkładu przestrzennego parametrów fraktalnych w oparciu o binaryzację. Stosowane metody zakładają, że binaryzacja następuje przed lub po podziale zdjęcia na mniejsze prostokąty, z których wyznaczane są wartości wymiaru fraktalnego oraz lakunarności. Indywidualna binaryzacja, pomimo czasochłonności, zapewnia lepsze wyniki, które są bardziej zbliżone do rzeczywistości. Nie jest możliwe zdefiniowanie jednej, słusznej metodyki do eliminowania błędów. Przedstawiono zbiór wskazówek, które mogą posłużyć do udoskonalenia wyników w przyszłej analizie obrazu struktur porowych.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents the results and provides an analyse of the geometric structure of Fe-Al protective coatings, gas-treated under specified GDS conditions. The analysis of the surface topography was conducted on the basis of the results obtained from the SEM data. Topographic images were converted to three-dimensional maps, scaling the registered amplitude coordinates of specific gray levels to the relative range of 0÷1. This allowed us to assess the degree of surface development by determining the fractal dimension. At the same time, the generated three-dimensional spectra of the autocorrelation function enabled the researchers to determine the autocorrelation length (Sal) and the degree of anisotropy (Str) of the surfaces, in accordance with ISO 25178. Furthermore, the reconstructed three-dimensional images of the topography allowed us to evaluate the functional properties o the studied surfaces based on the Abbott-Firestone curve (A-F), also known as the bearing area curve. The ordinate describing the height of the profile was replaced by the percentage of surface amplitude in this method, so in effect the shares of the height of the three-dimensional topographic map profiles of various load-bearing properties were determined. In this way, both the relative height of peaks, core and recesses as well as their percentages were subsequently established.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji