Search results

Filters

  • Journals
  • Date

Search results

Number of results: 1
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

O tym, dlaczego polskie miejscowości się wyludniają, mówi prof. Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie, autor „Analizy 122 średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze”.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more