Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 3
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Subsektor elektroenergetyczny w obszarze konkurencyjności jest znacznie zróżnicowany w zależności od obszaru, który badamy. Obszar podmiotów zajmujących się wytwarzaniem energii jako bezpośredni beneficjent rynku mocy, przesyłem czy też dystrybucją posiadają całkiem odmienną charakterystykę konkurencyjności, niż takie obszary jak obrót energią elektryczną. Połączenie tych dwóch rynków może prowadzić do „odrynkowienia” i negatywnych skutków przeregulowania. W obszarze wytwarzania przewagę konkurencyjną buduje m.in. umiejętne poruszanie się na rynku paliw oraz celowe inwestycje wpływające na sprawność i efektywność urządzeń. Finansowanie tych inwestycji „rynkiem dwutowarowym” powinno być przeprowadzone ze szczególnym uwzględnieniem już uzyskanej konkurencyjności rynku energii. W obszarze dystrybucji, mimo naturalnego monopolu, pojawiają się na rynku także takie OSD-n, które dynamicznie odbierają udziały w rynku nowo budowanych przyłączeń. Obszar obrotu energią można z powodzeniem porównać do innych segmentów rynku konkurencyjnego, gdzie występuje sprzedaż masowa usług i produktów. Główna trudność we wdrożeniu rynku mocy, to jak zapewnić, aby konieczność gwarancji i bezpieczeństwa dostaw nie zaburzała mechanizmów konkurencyjnych na rynku energii. To zawsze będzie zaburzenie konkurencyjności – szczególnie w Polsce, gdzie często dąży się do przeregulowania tego typu systemów. Subsektor elektroenergetyczny jest na takie przeregulowanie i zaburzenia szczególnie narażony. Występuje tu bowiem niewielka liczba producentów, a znaczna część jest kontrolowana przez państwo.
Go to article

Abstract

The author of the article is aimed at reconstructing the concept of academic freedom as a base of university existence, regarding both its didactic and research function. The author takes into account various definitions of academic freedom and analyzes areas and dimensions, especially its institutional (university) and individual (professor) level. He reconstructs also controversies which are exposed in discussions on academic freedom and arguments regarding its limitations. He considers the phenomenon of actuarial policy and various forms of academic competition. He puts question: does the concept of academic freedom can be still vivid in the time of growing commercialization of didactits and research functions of contemporary university as well as its growing dependance on economy and politics?
Go to article

Abstract

The model concept, as presented in this paper, is an original solution created by the author, and can be used as a proposal to build an innovative mechanism to increase the effectiveness of programming and implementation of the development policy, and improve the quality of functioning of a building research institute. The development management system included in this model is a set of actions targeting at the effective use of human and tangible resources, undertaken in a coordinated manner and leading to the achievement of previously established objectives. The market activity of building research institutes is directly or indirectly involved in construction projects, which translates into market mechanisms, such as innovation and competitiveness. In addition, it indicates the participation of a building research institute in the engineering of construction projects as a key to entrepreneurship and implementations.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more