Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 7
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Nauczanie o judaizmie we współczesnej katechezie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych spełnia ważną rolę w dialogu chrześcijańsko-żydowskim. Pozwala katechizowanym zauważyć i zrozumieć wspólne korzenie chrześcijan i wyznawców religii Mojżeszowej. Przyczynia się do zmiany sposobu postrzegania mniejszości żydowskiej oraz okazywania jej szacunku i zrozumienia. Uzupełnia i integruje działania edukacyjne szkoły związane z edukacją o historii i tradycji Żydów. Stąd też nieuzasadnione wydaje się jedynie sporadyczne odwołanie do tej problematyki w dokumentach programowych katechezy młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz w zgodnych z nimi seriach podręczników krakowskich i poznańskich. Braki te w przyszłości wymagają uzupełnienia. Warte uwagi i znaczące dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego są materiały Lekcja religii wydane przez Wydawnictwo Święty Wojciech przy współpracy z telewizją Religia.tv. W swych podstawowych założeniach mają one spełniać rolę środka dydaktycznego wspomagającego katechetów w przekazywaniu wiedzy o judaizmie oraz w kształtowaniu postawy dialogu i tolerancji. Ich skuteczność edukacyjną należałoby zweryfikować za pomocą badań empirycznych.
Go to article

Abstract

In knowledge based economy, which actually reflects the knowledge oriented modern society, career development of its members becomes the key factor, same as investing in career “portfolio”. In the article a career construct is invoked as an individual’s property considering individual career choices, individual career development planning and monitoring strategies. When addressing career related matter, one cannot overlook the issue of subjective meaning given to a career in the context of satisfactory outcome and success achievement experienced by the subject. Cognitively interesting issue addressed by the author are the results of research into evaluation of one’s own chances to succeed from the perspective of university students who are in the transition period from academic education to entering a job market.
Go to article

Abstract

Artykuł charakteryzuje pismo „Moriah” wydawane we Lwowie w latach 1903–1924 jako miesięcznik młodzieży żydowskiej. Pismo ukazywało się w języku polskim i było trybuną środowiska syjonistycznego. „Moriah” zamieszczała teksty popularnonaukowe, głównie z zakresu historii i literatury żydowskiej oraz utwory literackie przedstawicieli literatury jidysz i hebrajskiej. Pismo realizowało model wychowania w duchu narodowo-żydowskim, ale przede wszystkim popularyzowało idee syjonizmu.
Go to article

Abstract

Anne of Green Gables by L.M. Montgomery (1908) enjoys unprecedented popularity in Poland and has played a considerable role in the shaping of modern Polish culture. As many as fourteen different translations of the fi rst volume of the series have been published; moreover, there exists an active Polish fandom of Montgomery’s oeuvre. The authors of this article briefly discuss the cultural and social aspects of this phenomenon which was triggered off in 1911 by Rozalia Bernsteinowa’s Polish translation of Anne of Green Gables. Her translation, still regarded as the canonical text, greatly altered the realities of the original novel. As a result, in Poland Anne of Green Gables has the status of a children’s classic, whereas readers in the English-speaking world have always treated it as an example of the sub-genre of juvenile college (school) girls’ literature. The identity of the Polish translator of L.M. Montgomery’s book remains a mystery, and even the name on the cover may well be pen name (though, at any rate, it strongly suggests that she must have belonged to the Jewish intelligentsia of the early 20th century). What we do know about her for fact is that she was a translator of German, Danish, Swedish, Norwegian and English literature. Comparing Rozalia Bernsteinowa’s Polish text to its English original has been a subject of many Polish B.A. and M.A. theses. The argument of this article is that her key reference for was not the English text, but that of the fi rst Swedish translation by Karin Jensen named Anne på Grönkulla (1909).
Go to article

Abstract

This article examines the jubilee book Nasz Plon [Our Harvest] prepared by editors of the Warsaw weekly magazine [Children’s Friend] (1861–1915) to mark the golden anniversary of its first issue. Set to appear in April 1911, its publication, plagued by various delays, did not take place until the following year. The volume, edited in a rather unprofessional manner (probably by Jadwiga Chrząszczewska), was full of errors ranging from misprints to all kinds of factual blunders. Yet, despite its faults it has a special place in the history of the Polish press: it was the first jubilee book of a children’s magazine and thus a notable sign of the rising social status of the children’s magazines.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more