Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 4
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

The economic envelopes obtained by optimization techniques in open pit mining are transformed into operational phases that are suitable for extraction through ramp designs. This process is performed with the aid of specialized design software, which is still very manual, time consuming and highly dependent on the expertise of the planner. In this paper, we introduce a new methodology based on a mathematical model to automatically propose the design of ramps from the economic envelope of a pushback, with the resulting envelope having the maximum value. The developed model was tested against a real case scenario showing reasonable and useable solutions for the planner. Using this approach, a planner can evaluate several alternatives in a reasonable time before selecting the final design.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W artykule poruszono problem podaży produktu ubocznego, jakim jest gips syntetyczny powstający w wyniku odsiarczania spalin w elektrowniach konwencjonalnych. Przedstawiono stan produkcji oraz prognozę na przyszłość. Obecnie gips syntetyczny niemal w całości wykorzystywany jest jako surowiec w zakładach produktów gipsowych ulokowanych w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni. Od połowy lat dziewięćdziesiątych XX w. w Polsce obserwuje się wzrost produkcji gipsu syntetycznego związany z budową instalacji odsiarczania spalin w polskich elektrowniach konwencjonalnych. W najbliższym czasie tendencja wzrostowa utrzyma się w związku z budową nowych bloków węglowych w elektrowniach. Na rynku pojawią się spore nadwyżki tego surowca, które nie będą na bieżąco wykorzystane w produkcji elementów gipsowych. Należy mieć jednak na uwadze, że ze względu na restrykcyjną politykę UE wobec energetyki opartej na węglu kamiennym i brunatnym w przeciągu kilku najbliższych dekad udział elektrowni konwencjonalnych w produkcji energii będzie ulegał stopniowemu obniżeniu. W konsekwencji podaż gipsu syntetycznego również ulegnie stopniowemu zmniejszeniu. Celowe jest zatem odpowiednie składowanie nadwyżek tego surowca, aby mógł być wykorzystany w przyszłości. Biorąc to pod uwagę, należy już dzisiaj przygotować sposoby magazynowania spodziewanych nadwyżek gipsu syntetycznego. Do tego celu świetnie nadają się wyrobiska pogórnicze, szczególnie w kopalniach surowców skalnych. W artykule zaproponowano ścieżkę prawną umożliwiającą przekształcenie wyrobiska poeksploatacyjnego w magazyn gipsu.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The study aimed to apply the protection from damage to engineering facilities located near a planned underwater aggregate extraction. The analysis was conducted in compliance with mining regulations and expert opinions. The study also aimed to assess the precision and correctness of the extraction, due to economic aspects. To reach the goals, in-situ research of the mining area was conducted, with the help of an advanced bathymetric device, based on the USV methodology. The instrument – named by the author as Smart-Sonar-Boat – was especially designed for underwater surveys in open-pit aggregate mines. The study analyzed the “Dwory” open-pit mine, located in southern Poland in the city of Oświęcim. The bathymetric results obtained contributed to improving the observation of changes in the bottom during the extraction. The applied USV method allowed for conducting the reliable evaluation of the mining work.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji