Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 12
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

This article considers designing of a renewable electrical power generation system for self-contained homes away from conventional grids. A model based on a technique for the analysis and evaluation of two solar and wind energy sources, electrochemical storage and charging of a housing area is introduced into a simulation and calculation program that aims to decide, based on the optimized results, on electrical energy production system coupled or separated from the two sources mentioned above that must be able to ensure a continuous energy balance at any time of the day. Such system is the most cost-effective among the systems found. The wind system adopted in the study is of the low starting speed that meets the criteria of low winds in the selected region under study unlike the adequate solar resource, which will lead to an examination of its feasibility and profitability to compensate for the inactivity of photovoltaic panels in periods of no sunlight. That is a system with fewer photovoltaic panels and storage batteries whereby these should return a full day of autonomy. Two configurations are selected and discussed. The first is composed of photovoltaic panels and storage batteries and the other includes the addition of a wind system in combination with the photovoltaic system with storage but at a higher investment cost than the first. Consequently, this result proves that is preferable to opt for a purely photovoltaic system supported by the storage in this type of site and invalidates the interest of adding micro wind turbines adapted to sites with low wind resources.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The multicriteria decision process consists of five main steps: definition of the optimisation problem, determination of the weight structure of the decision criteria, design of the evaluation matrix, selection of the optimal evaluation method and ranking of solutions. It is often difficult to obtain the optimal solution to a multicriterion problem. The main reason is the subjective element of the model – the weight functions of the decision criteria. Expert opinions are usually taken into account in their determination. The aim of this article is to present a novel method of minimizing the uncertainty of the weights of the decision criteria using Monte Carlo simulation and method of data reconciliation. The proposed method is illustrated by the example of multicriterion social effectiveness evaluation for electric power supply to a building using renewable energy sources.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Efektywność energetyczna modułów fotowoltaicznych stanowi jeden z najważniejszych aspektów przekładających się na sferę ekonomiczną przedsięwzięcia związanego z instalacją modułów fotowoltaicznych. Na efektywność modułów i wielkość energii elektrycznej produkowaną na drodze konwersji fotowoltaicznej w modułach fotowoltaicznych ma wpływ wiele czynników zarówno wewnętrznych, związanych z samą budową modułu i jego parametrami technicznymi, jak i zewnętrznych, związanych z infrastrukturą energetyczną, w skład której wchodzi okablowanie i inwertery, oraz z warunkami klimatycznymi panującymi w miejscu lokalizacji instalacji energetycznej i usytuowania modułów związanych z orientacją oraz kątem nachylenia modułów fotowoltaicznych. Instalacja modułów fotowoltaicznych powinna być poprzedzana i uwarunkowana wykonaniem analiz szacujących ilość wytworzonej energii, a więc analiz produkcji energii elektrycznej, które to pomogą wskazać optymalne rozwiązanie dostosowane do danych warunków. W artykule przedstawiono analizę porównawczą wielkości wytwarzanej energii w warunkach rzeczywistych oraz symulowanych. Analiz dokonano na podstawie badań przeprowadzonych w Laboratorium Monitoringu Energii Wiatrowej i Słonecznej AGH, danych z baz nasłonecznienia oraz oprogramowania komputerowego do szacowania zasobów energetycznych. Badaniu poddano korelację natężenia promieniowania słonecznego padającego na moduł fotowoltaiczny oraz mocy uzyskanej przez moduł. Porównano ilość wytworzonej przez moduł energii elektrycznej w warunkach rzeczywistych oraz symulowanych z dwóch źródeł. Dokonano także porównania i analizy ilości wyprodukowanej energii modułu z uwzględnieniem symulowanych różnych kątów jego nachylenia.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This paper presents the results of measurements of the operation of a photovoltaic system, connected to the power grid. The intensity of solar radiation and the ambient temperature in the location of the installation were simultaneously recorded in different weather conditions on selected days throughout the year. For the combined results the analysis of correlation in terms of efficiency of individual exemplary photovoltaic installation was conducted.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W referacie przedstawiono wyniki analizy efektywności przetwarzania energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną w warunkach polskich. Pokazano wpływ nasłonecznienia i temperatury pracy modułu fotowoltaicznego na jego krzywą mocy P = f(U). Opisano warunki dla których producenci podają parametry modułów fotowoltaicznych i skonfrontowano je z warunkami rzeczywistymi panującymi w Polsce. Zwrócono uwagę na konieczność podawania przez producentów paneli fotowoltaicznych charakterystyk PPV = f(E) dla różnych wartości temperatury pracy modułów. Przeprowadzono analizę ekonomicznej efektywności inwestycji farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MWp z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa dla trzech wariantów. Wariant I – inwestor korzysta ze środków wsparcia pomocy publicznej tylko o charakterze operacyjnym, wariant II – inwestor korzysta ze środków wsparcia pomocy publicznej o charakterze inwestycyjnym w wysokości 1 mln PLN, wariant III – inwestor korzysta ze środków wsparcia pomocy publicznej o charakterze inwestycyjnym w wysokości 2 mln PLN. Dla wszystkich wariantów wyznaczono wskaźniki oceny ekonomicznej efektywności inwestycji oraz wartości cen aukcyjnych od ceny maksymalnej do ceny przy której projekt traci rentowność.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Duża zmienność i nieprzewidywalność wielkości wytwarzania energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznych wynika z jej zależności od aktualnych warunków nasłonecznienia. Warunki te uzależnione są od szeregu czynników i są zmienne w czasie. Mimo tej specyfiki instalacje fotowoltaiczne stają się coraz bardziej popularne na świecie i w Polsce. Jest to spowodowane przede wszystkim tym, że wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł ma wiele zalet, m.in. pozyskiwana energia jest darmowa, odnawialna w czasie i ekologiczna, a jej produkcja we własnym zakresie daje częściowe uniezależnienie się od dostaw energii z sieci elektroenergetycznej. Ponadto obserwowany znaczący spadek cen modułów fotowoltaicznych jeszcze bardziej przyspieszył rozwój wykorzystania tego źródła energii. W Polsce zainteresowanie tą metodą wytwarzania energii, wśród gospodarstw domowych, znacząco wzrosło po wprowadzeniu w systemie prawnym instytucji prosumenta i zastosowania wielu ułatwień administracyjnych oraz wsparcia finansowego. Wprowadzone mechanizmy pozwoliły mi.in na bilansowanie netto zużytej i wyprodukowanej przez mikroinstalację energii, poprzez pośrednie magazynowanie jej w sieci elektroenergetycznej. W artykule scharakteryzowano problematykę bilansowania się źródeł wykorzystujących energię słoneczną na podstawie mikroinstalacji wykorzystywanej w gospodarstwie domowym (tzw. instalacji prosumenckiej). W przeprowadzonych analizach porównano profil obciążenia typowego gospodarstwa domowego i profil generacji energii z instalacji fotowoltaicznej, wyznaczając rzeczywiste kształtowanie się poziomu bilansowania takiego systemu.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W ostatnich latach poszukiwania nowych, efektywnych rozwiązań wytwarzania energii są skierowane na produkcję energii elektrycznej z wykorzystaniem nośników odnawialnych oraz przyjaznych środowisku. Spowodowało to wzrost zainteresowania ogniwami PV oraz systemami kogeneracyjnymi. W artykule, na tle historii rozwoju kolejnych generacji ogniw PV, zaprezentowano główne czynniki wpływające na ich parametry eksploatacyjne. Scharakteryzowano średnie dzienne promieniowanie słoneczne i prędkości wiatru w Łodzi. Przedmiotem badań była stacjonarna i nadążna instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy szczytowej 15 kWp oraz mikroturbina gazowa o mocy elektrycznej 30 kW, znajdujące się na Politechnice Łódzkiej na Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, zasilające sieć elektroenergetyczną budynków laboratoriów. Pomiary energetyczne prowadzono w 2016 roku i na ich podstawie wykonano analizę efektywności energetycznej i analizę finansową zaopatrzenia budynków w energię. Oceniono uzysk energii w modułach stacjonarnych i nadążnych oraz procentowe pokrycie energii elektrycznej z ogniw PV i mikroturbiny. Wyznaczono rozkład miesięcznych oszczędności, roczną oszczędność kosztów energii oraz czas zwrotu kosztów inwestycyjnych badanych systemów. Przeprowadzone badania pozwalają na stwierdzenie, że energia wytworzona przez moduły nadążne jest około 3 razy większa niż wytworzona w modułach stacjonarnych. Natomiast roczne oszczędności kosztów energii przy zastosowaniu mikroturbiny gazowej są około dziesięciokrotnie większe niż dla paneli nadążnych. Po przeprowadzeniu tej analizy można stwierdzić opłacalność stosowania agregatów kogeneracyjnych i paneli fotowoltaicznych, mimo dużych nakładów finansowych. Czas zwrotu nakładów inwestycyjnych wynosi około 12 lat podczas użytkowania instalacji przez cały rok.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The presented article is a report on progress in photovoltaic devices and material processing. A cadmium telluride solar cell as one of the most attractive option for thin-film polycrystalline cell constructions is presented. All typical manufacturing steps of this device, including recrystalisation and junction activation are explained. A new potential field of application for this kind of device - the BIPV (Building Integrated Photovoltaic) is named and discussed. All possible configuration options for this application, according to material properties and exploitation demands are considered. The experimental part of the presented paper is focused on practical implementation of the high- temperature polymer foil as the substrate of the newly designed device by the help of ICSVT (Isothermal Close Space Vapour Transport) technique. The evaluation of the polyester and polyamide foils according to the ICSVT/CSS manufacturing process parameters is described and discussed. A final conclusion on practical verification of these materials is also given.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The ethylene vinyl acetate (EVA) is widely used for solar modules encapsulation. During lamination process EVA melts and chemical bonds between polymer chains are created. Its number is tightly related to cross-linking degree and it is consider as a major quality reference for module encapsulation. The lamination can be described as a process with two stages: melting and curing where the typical temperature for curing is in the range from 145 to 175°C. In the present study, for the first time, comparison of three commercial available EVA foils with low curing temperature EVA (EVA LOW). For this reason, the temperature of following lamination processes was set from a range from 115 to 175°C. The behavior of cured EVA films under investigation EVA was determined with two approaches: with extraction and with optical methods. The results indicate the applicability of these methods for the EVA cross-linking characterization. Finally, the extraordinary behavior of EVA LOW foil was noticed.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This paper presents maps of spatial distributions of the short circuit current Isc(x,y) and the open circuit voltage Uoc(x,y) of the investigated low cost solar cells. Visible differences in values of these parameters were explained by differences in the serial and shunt resistances determined for different points of solar cells from measurements of I–V characteristics. The spectral dependence of the photo voltage of solar cell is also shown, discussed and interpreted in the model of amorphous and crystal silicon.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This research presents a comparative study for maximum power point tracking (MPPT) methodologies for a photovoltaic (PV) system. A novel hybrid algorithm golden section search assisted perturb and observe (GSS-PO) is proposed to solve the problems of the conventional PO (CPO). The aim of this new methodology is to boost the efficiency of the CPO. The new algorithm has a very low convergence time and a very high efficiency. GSS-PO is compared with the intelligent nature-inspired multi-verse optimization (MVO) algorithm by a simulation validation. The simulation study reveals that the novel GSS-PO outperforms MVO under uniform irradiance conditions and under a sudden change in irradiance.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji