Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy publikacji
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 8
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Skuteczna ochrona (wzmocnienie obudowy) skrzyżowania ściana–chodnik zapewnia ciągłość cyklu produkcyjnego, a mianowicie szybkie przesunięcie przenośnika ścianowego do czoła ściany. Stosowanie niskiego bądź wysokiego kotwienia jako elementu wzmacniającego obudowę podporową skrzyżowania ściana-chodnik, pozwala na wyeliminowanie tradycyjnych sposobów utrzymania skrzyżowania ściana–chodnik, a tym samym pozwala na efektywne wykorzystanie wysokiej wydajności nowoczesnych kompleksów ścianowych. W artykule przedstawiono długoletnie doświadczenia dołowe kopalni Knurów–Szczygłowice w zakresie stosowania, dla skutecznego utrzymania skrzyżowania ściana-chodnik, obudowy przykotwionej do górotworu przy pomocy dwóch par kotwi, wykazując pełną przydatność techniczną i ekonomiczną takiego sposobu wzmocnienia obudowy. W artykule zwrócono również uwagę na bezpieczeństwo pracy oraz na coraz powszechniejsze wykorzystanie badań endoskopowych przy określeniu zasięgu strefy spękań rzutujące bezpośrednio na właściwy dobór odpowiedniej liczby, nośności oraz długości stosowanych kotew. Przeprowadzone badania dołowe zasięgu strefy spękań i rozwarstwień stropu (endoskopowe i przy pomocy rozwarstwieniomierzy linkowych) przed frontem czynnej ściany, a także przeprowadzone badania laboratoryjne (stanowiskowe) pozwoliły określić współczynnik bezpieczeństwa utrzymania skrzyżowania ściana–chodnik rzutujący bezpośrednio na konieczność zabudowy dodatkowego wzmocnienia. Wartość współczynnika bezpieczeństwa Sbść-ch większa od 1 jest korzystna i bezpieczna, a wartość mniejsza lub równa 1 może prowadzić do znacznego pogorszenia warunków utrzymania skrzyżowania w obudowie podporowej przykotwionej.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The coal exploitation in the Upper Silesia region (along the Vistula River) triggers the strata seismic activity, characterized by very high energy, which can create mining damage of the surface objects, without any noticeable damages in the underground mining structures. It is assumed that the appearance of the high energy seismic events is the result of faults’ activation in the vicinity of the mining excavation. This paper presents the analysis of a case study of one coal mine, where during exploitation of the longwall panel no. 729, the high energy seismic events occurred in the faulty neighborhood. The authors had analyzed the cause of the presented seismic events, described the methods of energy decreasing and applied methods of prevention in the selected mining region. The analysis concluded that the cause of the high energy seismic events, during the exploitation of the longwall panel no. 729 was the rapid displacements on the fault surface. The fault’s movements arose in the overburden, about 250 m above the excavated longwall panel, and they were strictly connected to the cracking of the thick sandstone layer.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In this article, the classification of underground space types is analyzed. It is established that there are objects that are taxed in the tax code of Ukraine and there are those that are not taxed. The results of the research are justified by the lack of mechanisms and technical solutions of three-dimensional objects of commercial space taxation, which have been intensively developing in Ukraine. The ways of solving legal conflicts regarding registration and taxation of real estate objects are suggested. Based on the study of the legislative base and normative legal documents in the sphere of land relations, a classifier of three-dimensional space objects, which today are fully or partially used for commercial purposes in various types of economic activity has been proposed. The analysis of the regulatory and legal framework regarding the taxation of underground space facilities has been carried out. Objects for which the taxation of land is charged and those objects for which there is no charge for the use of underground space have been identified. A methodology for the justified calculation of a decreasing percentage ratio for calculating a normative monetary evaluation (NME) is developed for the cases where the object of an underground commercial space is located at a distance from the center in one of the proposed zones.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Geodesic measurements of mining area deformations indicate that their description fails to be regular, as opposed to what the predictions based on the relationships of the geometric-integral theory suggest. The Knothe theory, most commonly applied in that case, considers such parameters as the exploitation coefficient a and the angle of the main influences range tgβ, describing the geomechanical properties of the medium, as well as the mining conditions. The study shows that the values of the parameters a = 0.8 and tgβ = 2.0, most commonly adopted for the prediction of surface deformation, are not entirely adequate in describing each and every mining situation in the analysed rock mass. Therefore, the paper aims to propose methodology for determining the value of exploitation coefficient a, which allows to predict the values of surface subsidence caused by underground coal mining with roof caving, depending on geological and mining conditions. The characteristics of the analysed areas show that the following factors affect surface subsidence: thickness of overburden, type of overburden strata, type of Carboniferous strata, rock mass disturbance and depth of exploitation. These factors may allow to determine the exploitation coefficient a, used in the Knothe theory for surface deformation prediction.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji