Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 8
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Twierdza w czasach budowy Zamościa powstawała w ścisłym związku z geometrią widzenia. Przejawiało się to zarówno w sferze utylitarnej jak i estetycznej, dotyczyło skali urbanistycznej jak również skali dalekich ekspozycji. Badania widokowe wykonane w ramach Studium kształtowania terenów pofortecznych Twierdzy Zamość pozwoliły ocenić współczesny stan ekspozycji i określić możliwości ich korekty. Ich efekt stał się istotnym elementem koncepcji projektowej zarówno w warstwie kompozycyjnej jak również w części związanej z udostępnianiem turystycznym.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Purpose: to demonstrate the possibility of finding features reliable for more precise distinguishing between normal and abnormal Pattern Electroretinogram (PERG) recordings, in Continuous Wavelet Transform (CWT) coefficients domain. To determine characteristic features of the PERG and Pattern Visual Evoked Potential (PVEP) waveforms important in the task of precise classification and assessment of these recordings. Material and methods: 60 normal PERG waveforms and 60 PVEPs as well as 47 PERGs and 27 PVEPs obtained in some retinal and optic nerve diseases were studied in the two age groups (<= 50 years, > 50 years). All these signals were recorded in accordance with the guidelines of ISCEV in the Laboratory of Electrophysiology of the Retina and Visual Pathway and Static Perimetry, at the Department and Clinic of Ophthalmology of the Pomeranian Medical University. Continuous Wavelet Transform (CWT) was used for the time-frequency analysis and modelling of the PERG signal. Discriminant analysis and logistic regression were performed in statistical analysis of the PERG and PVEP signals. Obtained mathematical models were optimized using Fisher F(n1; n2) test. For preliminary evaluation of the obtained classification methods and algorithms in clinical practice, 22 PERGs and 55 PVEPs were chosen with respect to especially difficult discrimination problems (“borderline” recordings). Results: comparison between the method using CWT and standard time-domain based analysis showed that determining the maxima and minima of the PERG waves was achieved with better accuracy. This improvement was especially evident in waveforms with unclear peaks as well as in noisy signals. Predictive, quantitative models for PERGs and PVEPs binary classification were obtained based on characteristic features of the waveform morphology. Simple calculations algorithms for clinical applications were elaborated. They proved effective in distinguishing between normal and abnormal recordings. Conclusions: CWT based method is efficient in more precise assessment of the latencies of the PERG waveforms, improving separation between normal and abnormal waveforms. Filtering of the PERG signal may be optimized based on the results of the CWT analysis. Classification of the PERG and PVEP waveforms based on statistical methods is useful in preliminary interpretation of the recordings as well as in supporting more accurate assessment of clinical data.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Kopalnia nie może funkcjonować bez systemów monitoringu środowiska oraz podstawowych maszyn i urządzeń górniczych. Eksploatacja urobku w kopalni zależna jest w dużym stopniu od prawidłowo funkcjonujących maszyn i urządzeń górniczych oraz akceptowalnych technicznych warunków środowiskowych występujących w wyrobiskach podziemnych. Systemy monitoringu w kopalni podziemnej to przede wszystkim systemy telemetryczne i gazometryczne. W pierwszej części artykułu przedstawiono typowe struktury systemów gazometrycznych eksploatowanych w polskich kopalniach podziemnych. Obowiązujące przepisy zaliczają te systemy do tzw. systemów bezpieczeństwa zakładu górniczego. Przedstawiono ilościowe zestawienie rodzajów central i ilości linii teletransmisyjnych eksploatowanych w tych systemach. Systemy monitoringu maszyn i urządzeń górniczych są istotnym elementem sprawnego zarządzania kopalnią, gdyż wpływają na bezpieczeństwo pracy i zwiększają czas efektywnego wykorzystania sprzętu. W drugiej części artykułu zestawiono wybrane systemy monitoringu maszyn i urządzeń górniczych, stosowane obecnie w dyspozytorniach zakładowych. Zwrócono uwagę na te systemy monitoringu, które stanowią tylko oprogramowanie narzędziowe, jak również i te, w których dodatkowo wykorzystuje się dedykowane dla tych systemów rozwiązania teleinformatyczne, sprzętowe czy narzędzia pomiarowe. W układzie tabelarycznym zestawiono rodzaje systemów monitoringu, jak i preferowane dla nich układy technologiczne stosowane kopalniach podziemnych.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The aim of the study was to examine the relationships of Level -1/Level -2 visual perspective -taking (VPT -1/VPT -2) with theory of mind (ToM) and executive function (EF). Seventy -six adults aged 18 to 48 years participated in the study. To compare the relationships of the two levels of perspective -taking with the aforementioned abilities, the same stimuli were used in both Level -1 and Level -2 trials of the VPT task. ToM abilities were evaluated with the Strange Story task, and EF using the TMT and WCST tests. It was found that controlling for age -related differences, VPT -1 was not associated with either ToM or such components of EF as executive control and set -shifting. VPT -2 was positively related to ToM, but it was not related to EF. The relationship between VPT -2 and ToM was specific, not mediated by domain -general processing capabilities. The obtained results provide further evidence to support the view that distinct mechanisms underlie Level -1 and Level -2 perspective -taking.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Previous research reported about high comorbidity between asthma and neurodevelopmental disorders. Recently, asthma was associated also with executive functions poorness. The current study aimed to investigate the verbal and visual memory performances among fifteen asthmatic kindergarten children compared to the performances of other fifteen healthy kindergarten children. The results showed that the asthmatic group revealed poor performances in the immediate short term verbal memory and the verbal working memory tests but not in the verbal learning test as it was compared to the healthy group. In addition, the asthmatic group revealed poor performances in the visual memory tasks compared to the healthy group. The results were explained in light of the assumption that poor executive functions might be interfere the process of managing the attentional resources which are needed through the process of memory encoding and retrieval.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The aim of the paper was to develop determination methods of sedimentation characteristics using PIV image anemometry and suspension image analysis. Two methods of the investigation of sed- imentation process based on visualization techniques were developed. In the first one, using PIV method, vector fields of the velocity of settling particles are determined and then average particle velocities are calculated to establish the so called sedimentation dynamics curve. In the second one, the methods of suspension image analysis are utilized to determine the positions of the upper dis- continuity and to establish the sedimentation curve. Laboratory research on the sedimentation of agalit particles suspended in glycerine was conducted (using PIV method). Additionally, industrial research on the sedimentation of water-absorbing granular material used after the first carbonation (carbonation I) was conducted in a sugar factory (using the second method). The research consisted of photographic registration of images of the settling suspension by means of the time-lapse photog- raphy technique. A laboratory study was conducted for four values of the volume concentration of agalit particles in glycerine (0.5; 1.0; 1.5 and 2.0 vol%). The research methodology, the scope of the conducted measurements and sample research results together with conclusions are presented in this paper.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Scientific output analysis in Poland takes place in many ways: by use both central and local databases. The article discusses the contents and bibliometric functions of the most important bibliographic databases, i.e. “People of science”, Polish Scientific Bibliography and employeers local registration system Expertus. The authors evaluate these tools from the perspective of the ability to make comparisons of the effectivity of individual researchers as well as to stimulate the development of scientific careers. As alternative solution relative to the analytical spectrum of all external tools, the authors present own application that allows visualization of scientific achievements. According authors’ observation, the Scientific Visualiser can enrich the individual information space of the contemporary scientist. Dedicated application certainly facilitates the evaluation of the publication activity, increases an awareness of updating of the bibliographic data, helps in discovering the relationship between the research fields, inspires to broaden intelectual horizons and cooperation networks. From another side, it can also be a tool supporting administration activities, such as: employees evaluation, promotion proceedings, accreditation, experts selection, distribution of funds.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This study is a research reconnaissance into the visual imagery in the poetry of Jan Kochanowski, Poland’s most talented poet before the Romantic Age. Although he was familiar with the technique of ekphrasis and took an interest in emblems, he seems to have been rather sparing in making use of visual potential of the poetic word. However, he does rely on the sense of sight in his epistemological refl ection concerning the problem of knowing God, aesthetics (the experience of beauty) and ethics (the visible order of the world as a guide to proper conduct). The eye also plays a major role in his descriptions of the human psychology, especially love. The sight has a special function in his Treny (Laments), a cycle of elegies written after the death of his baby daughter Urszula in 1579. While addressing the fundamental questions of life and death, Kochanowski draws on visual and aural imagery to convey the devastating pain felt by the father after the death of his beloved child and to question his earlier confi dence in man’s sovereign mind.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji