Search results

Filters

  • Journals
  • Authors
  • Keywords
  • Date
  • Type

Search results

Number of results: 3
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

In this paper, effects of non-Fourier thermal wave interactions in a thin film have been investigated. The non-Fourier, hyperbolic heat conduction equation is solved, using finite difference method with an implicit scheme. Calculations have been carried out for three geometrical configurations with various film thicknesses. The boundary condition of a symmetrical temperature step-change on both sides has been used. Time history for the temperature distribution for each investigated case is presented. Processes of thermal wave propagation, temperature peak build-up and reverse wave front creation have been described. It has been shown that (i) significant temperature overshoot can appear in the film subjected to symmetric thermal load (which can be potentially dangerous for reallife application), and (ii) effect of temperature amplification decreases with increased film thickness.
Go to article

Abstract

Żyjemy w czasach, w których wzrasta znaczenie sztucznej inteligencji oraz oczekiwanie na coraz bardziej inteligentne systemy. W miarę jak sztuczna inteligencja i inteligentne roboty przejmują od człowieka różne funkcje, pojawiają się pytania o rodzaj i zakres ich działania w stosunku do możliwości człowieka. Proces ten rodzi pytanie, czy można wskazać takie sfery ludzkiej aktywności, które nie mogą być powielone przez inteligentne programy lub roboty? Na pierwszy rzut oka takimi własnościami człowieka jest emocjonalność, uczuciowość i twórczość. W niniejszym artykule analizuję, czy inteligentne roboty mogłyby być twórcze artystycznie i zastępować w tym procesie człowieka. Zakładam, że choć trudno jest w dzisiejszych czasach wskazaćnowatorsko twórcze roboty, to równie trudno podawać w wątpliwość fakt, że roboty w jakimś sensie tworzą sztukę. Wprawdzie z dzisiejszej perspektywy natura ludzka jest jeszcze pod tym względem niepowielalna przez roboty i sztuczną inteligencję, ale równocześnie wykracza się w niej coraz bardziej poza postawę antropocentryczną, przyjmując, że twórczość nie jest wyłącznąwłasnością, lecz jedynie właściwością człowieka, i że mówiąc o sztucznej inteligencji, można dopuścić myśl o uprawianej przez nią twórczości.
Go to article

Abstract

A complete system of a Laser Radar is described in this paper. One explains the principles of the laser and all additional devices used in this system in order to obtain a compact and eye-safe system. The principle and realization of algorithms for controlling the cruise and speed of the vehicle are described. By applying modal control, and choosing the optimal mode for reducing the speed, one derives the system equation and determines its coefficients. Finally, the paper presents simulations of the laser scanning system, the modal control system and the behavior of the system affected by different errors and disturbances. The effects of instrumental errors are defined and simulation is performed illustrating how such a control system is influenced by internal and external disturbances.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more