Search results

Filters

  • Journals
  • Authors
  • Keywords
  • Date
  • Type

Search results

Number of results: 6
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Artykuł prezentuje najnowsze doświadczenia związane z zabezpieczaniem wyrobisk przyścianowych przeznaczonych do dwukrotnego wykorzystania dla dwóch sąsiednich ścian zawałowych. Główną intencją autorów było pokazanie roli, jaką odgrywają z jednej strony projekt obudowy, a z drugiej jakość jej wykonania. Wskazano na istotne aspekty związane z obudową ŁP oraz jej wzmocnieniami w poszczególnych etapach funkcjonowania wyrobiska, tj. drążenia, przechodzenia ścianą oraz okresem utrzymywania w jednostronnym otoczeniu zrobów. W artykule poruszono m.in. tematykę wykładki, wysokiego kotwienia, iniekcji górotworu oraz nowoczesnych wzmocnień wyrobiska za ścianą. Artykuł obok prezentacji technologii zawiera wiele aspektów praktycznych, wynikających z najnowszych doświadczeń, które w sposób decydujący wpływają na stateczność wyrobisk przyścianowych wykorzystywanych dwukrotnie. Przedstawiono dwa przykłady wyrobisk utrzymywanych za ścianą w skrajnie różnych warunkach, tj. pokłady cienkie i grube, poziome i nachylone, górotwór suchy i zawodniony. Prezentowane doświadczenia oparte są na wdrożeniach zrealizowanych w LW Bogdanka oraz PG Silesia. Artykuł zawiera także cenne uwagi w odniesieniu do zagrożeń naturalnych i ich wpływie na wybór technologii utrzymywania wyrobiska w jednostronnym otoczeniu zrobów. Artykuł stanowi podsumowanie kilkunastu lat prac badawczych i wdrożeniowych, a jednocześnie jest próbą uporządkowania tych doświadczeń i przekazania służbom kopalnianym tego, co jest najistotniejsze w omawianej technologii.
Go to article

Abstract

In the plankton samples, collected with a Nansen net in three water layers downwards to a depth of 500 m, larvae and eggs of Euphausia superba were found as well as the larvae of E. crystallorophias and E. frigida. Eggs of the species E. superba predominated and among the larvae most numerous were calyptopis I and metanauplius stages. Eggs and larvae of E. superba occurred in small quantities, mainly in Bransfield Strait. Larvae of E. crystallorophias were found in the southeastern part of Bransfield Strait. Metanauplius, calyptopis I and II stages were predominant. Larvae of E. frigida, mostly calyptopis I stage, were very scarce and occurred only at the stations located in Drake Passage.
Go to article

Abstract

The author asks about the applicability of postcolonial criticism to the study of the culture of Central and Eastern Europe, especially Galicia. She presents the voices of Polish and Ukrainian proponents of this method, as well as those who are sceptical about the possibility of adapting it to the analysis of Central European culture. She indicates the factors which complicate transferring the theory of postcolonial studies to the Habsburg monarchy and the peoples living there, and defines the conditions that should be taken into account for the use of postcolonial theory to be persuasive. She presents the benefits of postcolonial criticism as applied to the analysis of literature created in Galicia, noting the hegemonic historiography contained in the literature and the narrative forms establishing the hierarchy of cultures, and protecting the value and superiority of one’s own culture – a phenomenon that has not been investigated.
Go to article

Abstract

According to The European Commission’s regulation numbers 842/2006 and 517/2014, refrigerants whose Global Warming Potential ratio is more than 150, have been prohibited in mobile air conditioning (MAC) since January 2017. Therefore, the commonly used R-134 gas has been banned. The search for a new refrigerant, which grants all the required criteria, has begun. In accordance with new European standards, the gas should have environmentally friendly properties and should not be noxious to human life while operating. In this paper, two alternative substances, which can substitute the banned R134a, have been compared. This is synthetic R1234yf, which belongs to the HFO group, and carbon dioxide, which exists in the natural environment. The chemical build, physical and thermodynamic properties have been described. Scientific articles, which present and compare the technical results of testing both refrigerants, have been discussed. Comparison results, tools used and research methodology have been described in these articles. Alternative gases have been analyzed for their environmental impact and have been checked on the toxic, flammable, impact on ozone depletion and global warming. The threats to human life due to the use of the new refrigerants have been reviewed. The thesis also comprises an economical comparison between the two gases. A short review and conclusions have been presented at the end of the article.
Go to article

Abstract

W miarę wzrostu technologicznego i naukowego zaawansowania współczesnych społeczeństw przyszłość coraz częściej definiowana jest w kategoriach różnych wariantów nieuniknionej synergii człowieka i maszyny. W tym wyobrażeniu ciało człowieka wydaje się jedynie tymczasowym wehikułem, który nie stanowi bynajmniej naszej natury. Cielesność (being flesh) stanowi jedynie etap na drodze nieuchronnego postępu technonauki, który miałby zapewnić człowiekowi wolność morfologiczną. Taką przynajmniej optykę, czy też wizję przyszłości, tworzy transhumanizm. Artykuł jest próbą odczytania, w jaki sposób w transhumanistycznej narracji ciało biologiczne podlega problematyzacji, a także prześledzenia, jak w tym kontekście wymogi technonauki i dostępne możliwości technologicznych interwencji zmieniają i narzucają sposoby rozumienia oraz definiowania ciała. W tym świetle wolność morfologiczna staje się dyscyplinującym imperatywem, a propozycje wyzwolenia z biologii, czy nawet przybrania krzemowych ciał (silicon bodies), zostają dyskursywnie wykreowane jako szanse, a z szans stają się koniecznościami.
Go to article

Abstract

In this paper, a low kilo-volt-ampere rating zigzag connected autotransformer based 36-pulse rectifier system supplying vector controlled induction motor drives (VCIMD) is designed, modeled and simulated. Detailed design procedure and magnetic rating calculation of the proposed autotransformer and interphase reactor is studied. Moreover, the design process of the autotransformer is modified to make it suitable for retrofit applications. Simulation results confirm that the proposed 36-pulse rectifier system is able to suppress less than 35th harmonics in the utility line current. The influence of load variation and load character is also studied to demonstrate the performance and effectiveness of the proposed 36-pulse rectifiers. A set of power quality indices at AC mains and DC link are presented to compare the performance of 6-, 24- and 36-pulse AC-DC converters.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more