Details

Title

Recenzje: Jan Orłowski, POLSKA I POLACY W POEZJI ROSYJSKIEJ, wiersze wybrał i przetłumaczył Jan Orłowski, Lublin, Wydawnictwo Liber Duo, 2018, ss. 108

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2019

Volume

vol. LXVIII

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

581-585

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2019.10.23

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0037-6744
×