Details

Title

Recenzje: BARWA W JĘZYKU, LITERATURZE I KULTURZE IX, pod red. Ewy Komorowskiej i Danuty Stanulewicz, Szczecin, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018, ss. 297

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2019

Volume

vol. LXVIII

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

586-588

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2019.10.23

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0037-6744
×