Details

Title

Bartłomiej Brążkiewicz,CHOROBA PSYCHICZNA W LITERATURZE I KULTURZE ROSYJSKIEJ,Kraków: Księgarnia Akademicka,2011,ss. 392

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2013

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0037-6744
×