Details

Title

6. Uwarunkowania instytucjonalne i zarządzanie rozwojem regionalnym<br>Institutional background and managing of the regional development

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2013

Numer

No 149

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×