Humanities and Social Sciences

Onomastica

Content

Onomastica | 2014 | No 58 |

Editorial office

Redaktor naczelny

Barbara Czopek-Kopciuch

Sekretarz redakcji
Urszula Bijak

Redaktorzy tematyczni
Halszka Górny
Katarzyna Skowronek
Urszula Wójcik

Rada Naukowa
Aleksandra Cieślikowa (Kraków), przewodnicząca
Zbigniew Babik (Kraków)
Elena L. Berezovič (Jekaterynburg, Rosja)
Edward Breza (Gdańsk)
Aleksandra Galasińska (Wolverhampton, Wielka Brytania)
Milan Harvalík (Praga, Czechy)
Maria Karpluk (Kraków)
Laura Kostanski (Ballarat, Australia)
Maria Malec (Kraków)
Władysław Miodunka (Kraków)
Robert Mrózek (Kraków)
Irena Sarnowska-Giefing (Poznań)
Rudolf Šrámek (Brno, Czechy)
Jürgen Udolph (Lipsk, Niemcy)
Jadwiga Waniakowa (Kraków)
Piotr Żmigrodzki (Kraków)

 

Contact

Adres Redakcji:
31-120 Kraków, al. Mickiewicza 31
e-mail: onomastica@ijp-pan.krakow.pl

This page uses 'cookies'. Learn more