Humanities and Social Sciences

Problemy Polityki Społecznej

Content

Problemy Polityki Społecznej | No 16 |

Editorial office

Rada Programowa
Julian Auleytner, Stanisława Golinowska,
Mieczysław Kabaj, Józef Orczyk (wiceprzewodniczący), Zdzisław Pisz,
Antoni Rajkiewicz (przewodniczący),
Barbara Szatur-Jaworska, Dorota Szelewa, Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Cezary Żołędowski


Zespół Redakcyjny
Jolanta Supińska (redaktor naczelna),
Włodzimierz Anioł (zastępca redaktor naczelnej),
Justyna Godlewska (sekretarz redakcji)
Ryszard Szarfenberg, Maria Theiss, Gertruda Uścińska, Cezary Włodarczyk,
Maria Zrałek, Maciej Żukowski

Contact

Nowy Świat 67, pok. 110
00-927 Warszawa
tel./fax 0-22 826-66-52
www.problemyps.pl
problemy.ps@uw.edu.pl

Instructions for authors

 

Intrukcja dla autorów

This page uses 'cookies'. Learn more