Humanities and Social Sciences

Studia KPZK

Content

Studia KPZK | 2013 | No 149 |

Authors and Affiliations

Uwarunkowania Budowy Funkcjonowania Monitoringu Rozwoju Regionalnego Pre-Requisites Of Setting Up I
Organising The Monitoring Of Regional Development

Authors and Affiliations

Metodologia Budowy Systemu Monitoringu Rozwoju Regionalnego Methodology Of Setting Up Regional Development Monitoring Systems

Authors and Affiliations

Model Systemu Monitoringu Rozwoju Regionalnego
Propozycja Implementacji
Próba Empirycznej Weryfikacji Model Of The Regional Development Monitoring System A
An Implementation Proposal
Test Case Of Its Empirical Verifi Cation A

Editorial office

Rada Redakcyjna
Tadeusz Markowski (przewodniczący), Jacek Szlachta (zastępca przewodniczącego),Paweł Churski, Andrzej Klasik, Tomasz Komornicki, Piotr Lorens, Tadeusz Marszał, Jan Suchacek, Janusz Zaleski, Jacek Zaucha

Redakcja Wydawnictw
Tadeusz Markowski (redaktor naczelny), Paulina Legutko-Kobus (zastępca redaktora naczelnego), Ewa Ryźlak (sekretarz redakcji)

 

Contact

Redakcja Studia KPZK
Pałac Kultury i Nauki, piętro XXIII, pokój 2308
00-901 Warszawa,
tel. (022) 182-68-75,
e-mail: kpzk@pan.pl


Instructions for authors

Instrukcja dla autorów

This page uses 'cookies'. Learn more