Humanities and Social Sciences

Studia KPZK

Content

Studia KPZK | 2013 | No 151 |

Authors and Affiliations

Syntetyczna Ocena Poziomu Rozwoju Regionów Polski Wschodniej Na Tle Polski
Unii Europejskiej

Authors and Affiliations

Rozwój Centrów Wzrostu Społeczno-Gospodarczego Regionów Polski Wschodniej

Authors and Affiliations

Szanse Rozwoju Wynikające Endogenicznego Potencjału Regionów Polski Wschodniej Z

Authors and Affiliations

Szanse Rozwoju Wynikające Endogenicznego Potencjału Regionów Polski Wschodniej Z

Authors and Affiliations

Szanse
Wyzwania Dla Rozwoju Regionów Polski Wschodniej Wynikające Uwarunkowań Zewnętrznych Z

Authors and Affiliations

Kierunki Rozwoju Związane Sektorami Potencjalnej Szansy Z

Authors and Affiliations

Kierunki Rozwoju Związane Sektorami Potencjalnej Szansy Z

Authors and Affiliations

Uniwersalne Kierunki Rozwoju

Editorial office

Rada Redakcyjna
Tadeusz Markowski (przewodniczący), Jacek Szlachta (zastępca przewodniczącego),Paweł Churski, Andrzej Klasik, Tomasz Komornicki, Piotr Lorens, Tadeusz Marszał, Jan Suchacek, Janusz Zaleski, Jacek Zaucha

Redakcja Wydawnictw
Tadeusz Markowski (redaktor naczelny), Paulina Legutko-Kobus (zastępca redaktora naczelnego), Ewa Ryźlak (sekretarz redakcji)

 

Contact

Redakcja Studia KPZK
Pałac Kultury i Nauki, piętro XXIII, pokój 2308
00-901 Warszawa,
tel. (022) 182-68-75,
e-mail: kpzk@pan.pl


Instructions for authors

Instrukcja dla autorów

This page uses 'cookies'. Learn more