Applied sciences

Archives of Mining Sciences

Content

Archives of Mining Sciences | 2021 | vol. 66 | No 1 |

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Bibliography

1] M. Cała, A. Stopkowicz, M. Kowalski, M. Blajer, K. Cyran, K. d’Obyrn, Stability analysis of underground mining openings with complex geometry. Studia Geotechnica et Mechanica 38, 1, 25-32 (2016).
[2] K . d’Obyrn, K. Brudnik, Results of hydrogeological monitoring in ‘Wieliczka’ Salt Mine after closing water inflow in transverse working Mina, level IV (Wyniki monitoringu hydrogeologicznego w Kopalni Soli „Wieliczka” po zamknięciu dopływu wody w poprzeczni Mina na poz. IV). Mining Review (Przegląd Górniczy) 6, 90-96 (2011).
[3[ K . d’Obyrn, Possible way of protecting Jakubowice chambers in ‘Wieliczka’ Salt Mine (Możliwości zabezpieczenia komór Jakubowice w Kopalni Soli „Wieliczka”). Mining and Geoengineering (Górnictwo i Geoinżynieria), Yearly 35, 2, 171-182 (2011).
[4] D . Flisiak, K. Cyran, Geomechanical parameters of miocene rock salt (Właściwości geomechaniczne mioceńskich soli kamiennych). Geological Bulletin of the Polish Geological Institute (Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego) 429, 43-49 (2008).
[5] A . Garlicki, A. Gonet, S. Stryczek, Reinforcement of saline rock mass on the example of the salt mine Wieliczka. Proc. of the 2001 ISRM Intern. Symposium Frontiers of Rock Mechanics and Sustainable Development in the 21st Centry Beijing, China., A.A. Balkema Publishers, 581-583 (2001).
[6] A . Garlicki, Z. Wilk, Geological and hydrogeological background of water breakdown at level IV in ‘Wieliczka’ Salt Mine (Geologiczne i hydrogeologiczne tło awarii wodnej na poziomie IV kopalni soli Wieliczka). Geological Review (Przegląd Geologiczny) 41, 3, 183-192 (1993).
[7] A . Gonet, S. Stryczek et al., Patent PL 170267 of 29.11.1996. Method of filling empty voids in the rock mass (Sposób wypełniania pustych przestrzeni górotworu).
[8] A . Gonet, S. Stryczek, A. Garlicki, W. Brylicki, Protection of Salt Mines against Water Inflow Threat on the Example of Wieliczka Salt Mine. 8th World Symposium Hague, Elsevier 1, 363-368 (2000).
[9] S. Stryczek et al., Patent PL 171213 of 28.03.1997. Mixture for filling and sealing empty spaces in the rock mass (Mieszanina do wypełniania i uszczelniania pustych przestrzeni górotworu).
[10] S. Stryczek, A. Gonet, Selection of slurries for reinforcing saline rock mass (Dobór zaczynów do wzmacniania górotworu solnego). Conference proceedings ‘Restoring usability value to mining areas. Old mines – new perspectives’ (Materiały konferencyjne pt. Przywracanie wartości użytkowych terenom górniczym. Stare kopalnie – nowe perspektywy), PAN -IGSMiE, Kraków, 327-335 (2001).
Go to article

Authors and Affiliations

Andrzej Gonet
1
ORCID: ORCID
Stanisław Antoni Stryczek
1
ORCID: ORCID

 1. AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Bibliography

[1] C . Caliendo, M.L. De Guglielmo, Accident rates in road tunnel and social costs evaluation. SIIV – 5th International Congress – Sustainability of Road tunnels Infrastructures. In Procedia – Social and Behavioural Sciences 53, 166- 177 (2012).
[2] A . Voeltzel, A. Dix, A comparative analysis of the Mont Blanc, Tauern and Gotthard tunnel fires. World Road Association (PIARC ) 324, 18-34 (2004).
[3] I . Maevski, Design Fires in Road Tunnels, A synthesis of Highway Practice. New York: Transportation Research Board NCHR P National Cooperative Highway Research Program Synthesis 415. (2011).
[4] British Standard. The application of fire safety engineering principles to fire safety design of buildings. Human factors. Life safety strategies. Occupant evacuation, behaviour and condition, BSI. PD 7974-6:2004.
[5] E . Ronchi, P. Colonna, J. Capote, D. Alvear, N. Berloco, A. Cuesta, The evaluation of different evacuation models for assessing road tunnel safety analyses. Tunnelling and Underground Space Technology 30, 74-84 (2012). doi: 10.1016/j.tust.2012.02.008
[6] E . Ronchi, M. Kinsey, Evacuation models of the future: insights from an online survey of user’s experiences and needs. Advanced Research Workshop – Evacuation and Human Behaviour in Emergency Situations 145-155 (2011).
[7] N. Schmidt-Polończyk. Ocena możliwości stosowania wentylacji wzdłużnej w długich tunelach drogowych. Assessment of the possibility to apply longitudinal ventilation in long road tunnels. PhD thesis, AGH UST (2016).
[8] Road Tunnels: Operational Strategies for Emergency Ventilation. France: PIARC Committee on Road Tunnels (2011).
[9] M . Kinateder, P. Pauli, M. Müller, J. Krieger, F. Heimbecher, I. Rönnau, Human behaviour in severe tunnel accidents: Effects of information and behavioural training. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour 17, 20-32 (2013). doi: 10.1016/j.trf.2012.09.001
[10] E . Ronchi, K. Fridolf, H. Frantzich, D. Nilsson, A.L. Walter, H. Modig, A tunnel evacuation experiment on movement speed and exit choice in smoke. Fire Safety Journal 97, 126-136 (2018). doi: 10.1016/j.firesaf.2017.06.002
[11] M . Seike, N. Kawabata, M. Hasegawa, Evacuation speed in full-scale darkened tunnel filled with smoke. Fire Safety Journal 91, 901-907, (2017). doi: 10.1016/j.firesaf.2017.04.034
[12] C. Casse, S. Caroly, Analysis of critical incidents in tunnels to improve learning from experience. Safety Science 116, 222-230 (2019), DOI : 10.17632/scrdwnzc7t.1
[13] K . Fridolf, E. Ronchi, D. Nilsson, H. Frantzich, The representation of evacuation movement in smoke-filled underground transportation systems. Tunnelling and Underground Space Technology 90, 28-41 (2019), doi: 10.1016/j. tust.2019.04.016
[14] J. Porzycki, N. Schmidt-Polończyk, J. Wąs, Pedestrian behavior during evacuation from road tunnel in smoke condition – Empirical results. PLOS ONE 13 (8), e0201732 (2019). doi: 10.1371/journal.pone.0201732
[15] I. Donald, D. Canter, Intentionality and fatality during the King’s Cross underground fire. European Journal of Social Psychology 22 (3), 203-218 (1992).
[16] K . Fridolf, D. Nilsson, H. Frantzich, Fire Evacuation in Underground Transportation Systems: A Review of Accidents and Empirical Research. Fire Technology 49 (2), 451-475 (2013). doi: 10.1007/s10694-011-0217-x
[17] Thunderhead Engineering. Pathfinder 2014.2 Verification and Validation (2014).
[18] Thunderhead Engineering. Pathfinder 2016. User Manual (2016).
[19] P. Liszka, Ocena bezpieczeństwa ewakuacji w tunelu pod Luboniem Małym. Master’s Thesis, AGH University of Science and Technology (2018).
[20] P.G. Gipps, B. Marksjo, A microsimulation model for pedestrian flows. Mathematics and Computers in Simulation 27, 95-105 (1985).
[21] M . Moussaïd, N. Perozo, S. Garnier, D. Helbing, G. Theraulaz, The Walking Behaviour of Pedestrian Social Groups and Its Impact on Crowd Dynamics. PLOS ONE. 5 (4), 1-7 (2010). doi: 10.1371/journal.pone.0010047
[22] RABT : Forschungsgesellschaft fur Strassen-and Verkehrswesen, Richtlinien fuer Ausstattung und Betrieb von Strassentunneln (2006).

Go to article

Authors and Affiliations

Natalia Schmidt-Polończyk
1
ORCID: ORCID
Zbigniew Burtan
1
ORCID: ORCID
Piotr Liszka
1

 1. AGH University of Science and Technology, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Bibliography

[1] www.fasing.pl, accessed: 14.06.2018
[2] E . Remiorz, S. Mikuła, Podstawowe formy degradacji własności użytkowych łańcuchów ogniwowych górniczych stosowanych w maszynach ścianowych. Maszyny Górnicze 35 (3), (2017).
[3] S. Mikuła, Trwałość zmęczeniowa cięgien łańcuchowych górniczych maszyn urabiających i transportowych. Prace Badawcze CMG Komag, Gliwice (1978).
[4] S. Kocańda, Zmęczeniowe niszczenie metali. WNT , Warszawa (1972).
[5] P .M. Wnuk, Pojęcia i zależności w liniowej i nieliniowej mechanice pękania. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability 6 (1) (2004).
[6] J. Gubała, E. Zięba, Wykorzystanie mechaniki pękania do określenia wytrzymałości konstrukcji w warunkach oddziaływania korozyjnego. Przegląd Mechaniczny 35 (1) (1976).
[7] K . Kotwica, K. Furmanik, B. Scherf, Wpływ warunków pracy na zużycie i trwałość cięgien łańcuchowych zgrzebłowych przenośników ścianowych w wybranych kopalniach węgla kamiennego. Przegląd Górniczy 67 (11), (2011).
[8] J. Hankus, M. Szot, A. Pytlik, K. Paradowski, Badania łańcuchów ogniwowych górniczych. Materiały Sympozjum Szkoleniowego Europejskiego Studium Menedżerskiego, Jastrzębie Zdrój (2006).
[9] H . Kania, Kształtowanie struktury oraz odporność korozyjna powłoki Zn-Al otrzymanych metodą metalizacji zanurzeniowej. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice (2017).
[10] M. Dolipski , E. Remiorz, P. Sobota, J. Osadnik, Komputerowe badania wpływu zużycia den gniazd i flanki zębów bębna na położenie ogniw w gniazdach bębna łańcuchowego. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 49 (4), (2011).
[11] M. Dolipski, E. Remiorz, P. Sobota, Determination of dynamic loads of sprocket drum teeth and seats using mathematical model of a scraper conveyor. Arch. Min. Sci. 57 (4), (2012).
[12] M. Dolipski, P. Cheluszka, E. Remiorz, P. Sobota, Innowacyjne górnicze przenośniki zgrzebłowe. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice (2017).
[13] A .N. Wieczorek, Influence of Shot Peening on Abrasion Wear in Real Conditions of Ni-Cu-Ausferritic Ductile Iron. Arch Metall. Mater. 61 (4), (2016).
[14] A .N. Wieczorek, Comparative studies on the wear of ADI alloy cast irons as well as selected steels and surfacehardened alloy cast steels in the presence of abrasive. Arch. Metall. Mater. 62 (1), (2017).
[15] S. Mikuła, Ł. Gajda, Metody badań zużycia ściernego łańcuchów górniczych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Górnictwo 93 (1978).
[16] E . Remiorz, S. Mikuła, Diagnosis of round link chains resistance to abrasive wear. Technicka Diagnostika 27 (1), (2018).
[17] B . Pawlukiewicz, J. Wiederman, Mechanizm niszczenia ogniw łańcuchów górniczych podczas eksploatacji. Inżynieria Materiałowa 19 (5), (1998).
[18] E . Remiorz, S. Mikuła, Eksploatacyjna diagnostyka ogniwowych łańcuchów górniczych stosowanych w pociągowych układach łańcuchowych maszyn ścianowych. Maszyny Górnicze 36 (1), (2018).
Go to article

Authors and Affiliations

Eryk Remiorz
1
ORCID: ORCID
Stanisław Mikuła
1
ORCID: ORCID

 1. Silesian University of Technology, Faculty of Mining, Safety Engineering and Industrial Automation, Department of Mining Mechanization and Robotisation, 2 Akademicka Str., 44-100 Gliwice, Poland
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Bibliography

[1] F. Ren, C. Zhu, M. He, Moment Tensor Analysis of Acoustic Emissions for Cracking Mechanisms During Schist Strain Burst. Rock Mech. Rock Eng. 53, 1-2(2019). DOI: 10.1007/s00603-019-01897-3
[2] G . Su Y. Shi, X. Feng, J. Jiang, J. Zhang, Q. Jiang, True-Triaxial Experimental Study of the Evolutionary Features of the Acoustic Emissions and Sounds of Rockburst Processes. Rock Mech. Rock Eng. 51, 375-389 (2018). DOI: 10.1007/ s00603-017-1344-6
[3] F. Gong, Y. Luo, X. Li, X. Si, M. Tao, Experimental simulation investigation on rockburst induced by spalling failure in deep circular tunnels. Tunn. Undergr. Sp. Tech. 81, 413-427(2018). DOI: 10.1016/j.tust.2018.07.035
[4] S.H. Cho, Y. Ogata, K. Kaneko, A method for estimating the strength properties of a granitic rock subjected to dynamic loading. Int. J. Rock Mech. Min. 42 (4), 561-568(2005). DOI: 10.1016/j.ijrmms.2005.01.004
[5] J. Wang, H.D. Park, Comprehensive prediction of rockburst based on analysis of strain energy in rocks. Tunn. Undergr. Sp. Tech. 16 (1), 49-57(2001). DOI: 10.1016/S0886-7798(01)00030-X
[6] M.N. Bagde, V. Petorš, Fatigue properties of intact sandstone samples subjected to dynamic uniaxial cyclical loading. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. 42 (2), 237-250(2005). DOI: 10.1016/j.ijrmms.2004.08.008
[7] M. Cai, H. Morioka, P.K. Kaiser, Y. Tasaka, H. Kurose, M. Minami, T. Maejima, Back-analysis of rock mass strength parameters using AE monitoring data. Int. J. Rock Mech. Min. 44 (4), 538-549(2007). DOI: 10.1016/j.ijrmms.2006.09.012
[8] K. Du, M. Tao, X. Li, J. Zhou, Experimental Study of Slabbing and Rockburst Induced by True-Triaxial Unloading and Local Dynamic Disturbance. Rock Mech. Rock Eng. 49 (9), 3437-3453(2016). DOI: 10.1007/s00603-016-0990-4
[9] R . Simon, PhD thesis, Analysis of fault-slip mechanisms in hard rock mining, McGill University, Quebec/Montreal, Canada (1999).
[10] N .G. Cook, The failure of rock. Int. J. Rock Mech. Min. 2 (4), 389-403(1965). DOI: 10.1016/0148-9062(65)90004-5
[11] P.N. Calder, D. Madsen, High frequency precursor analysis prior to a rockburst. Int. J. Rock Mech. Min. Geomech. Abstr.26, 3-4 (1989). DOI: 10.1016/0148-9062(89)92469-8
[12] Z.T. Bieniawski, Mechanism of brittle fracture of rock: Part II—experimental studies. Int. J. Rock Mech. Min. 4 (4), 407-423 (1967). DOI: 10.1016/0148-9062(67)90031-9
[13] S.P. Singh, Burst energy release index. Rock Mech. Rock Eng. 21 (2), 149-155 (1988). DOI: 10.1007/BF01043119
[14] A. Kidybiński, Bursting liability indices of coal. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. 18 (4), 295-304 (1981). DOI: 10.1016/0148-9062(81)91194-3
[15] A. Tajduś, M. Cala, K. Tajduś, Seismicity and Rock Burst Hazard Assessment in Fault Zones: a Case Study. Arch. Min. Sci. 63 (3), 747-765 (2018). DOI: 10.24425/123695
[16] W.D. Ortlepp, T.R. Stacey, Rockburst mechanisms in tunnels and shafts. Tunn. Undergr. Sp. Tech. 9 (1), 59-65 (1994). DOI: 10.1016/0886-7798(94)90010-8
[17] H . Marcak, Seismicity in mines due to roof layer bending. Arch. Min. Sci. 57 (1), 229-250 (2012). DOI: 10.2478/v10267-012-0016-3
[18] T.J. Williams, C.J. Wideman, D.F. Scott, Case history of a slip-type rockburst. Pure Appl. Geophys. 139, 627-637 (1992). DOI: 10.1007/BF00879955
[19] A.A. Griffith, VI. The phenomena of rupture and flow in solids. Phil. Trans. Math. Phys. Eng. Sci. 221 (582-593), 163-198 (1921). DOI: 10.1098/rsta.1921.0006
Go to article

Authors and Affiliations

Weiyu Zheng
1 2

 1. China University of Mining & Technology (Beijing), School of Energy and Mining Engineering, China
 2. State Key Laboratory of Coal Mining and Clean Utilization, China
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Bibliography

[1] F . Matachowski, PhD thesis, Opracowanie kryteriów projektowania wybranych elementów nośnych naczynia wydobywczego. AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland (2011).
[2] S. Wolny, F. Matachowski, Operating Loads of the Shaft Steelwork – Conveyance System dne to Ranchon Irregularities of the Guiding Strings. Arch. Min. Sci. 55 (3), 589-603 (2010).
[3] S. Wolny, Wybrane problemy wytrzymałościowe w eksploatacji górniczych urządzeń wyciągowych. Monografia. Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH, Nr 20, Kraków (2003).
[4] M. Płachno, Metoda dynamiczna badań stanu zmienności naprężeń w cięgnach naczyń wyciągowych powodowanego nierównościami torów prowadzenia. In monograph: Transport szybowy 2007, Wydawnictwo KO MAG, Gliwice, II , 51-60 (2007).
[5] M. Płachno, Mathematical model of transverse vibrations of a high-capacity mining skip due misalignment of the guiding tracks in the hoisting shaft. Arch. Min. Sci. 63 (1), 3-26 (2018).
[6] D . Fuchs, H. Noeller, Untersuchungen an Haupttraggliedern hochbeanspruchter Fördermittel. Sonderabdruck aus Glückauf 124 (9), 512-514 (1998).
[7] M. Płachno, Z. Rosner, Możliwości wczesnego wykrywania procesów zmęczeniowych w cięgnach naczyń wyciągów górniczych. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, Wydanie Specjalne, 241-246 (1997).
[8] S. Wolny, Interactions in mechanical systems due to random inputs on the example of a mine hoist. International Education & Research Journal, Engineering 1 (5), 70-74 (2015).
[9] S. Wolny, Displacements in mechanical systems due to random inputs in a mine hoist installation. Engineering Transactions 65 (3), 513-522 (2017).
[10] S. Wolny et al., Research work, Opracowanie kryteriów oceny konstrukcji nośnej naczyń górniczych wyciągów szybowych w aspekcie przedłużenia okresu bezpiecznej eksploatacji. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, AGH University of Science and Technology, Kraków (2003) (unpublished).
[11] A . Pieniążek, J. Weiss, A. Winiarz, Procesy stochastyczne w problemach i zadaniach. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków (1999).
[12] V.A. Sretlickij, Slucajnye kolebanija mechaniceskich system. Moskva: Masinostroenie (1976).
[13] S. Wolny, Loads experienced by load-bearing components of mine hoist installations due to random irregularities and misalignments of the guide strings. Journal of Machine Construction and Maintenance 3 (110), 79-86 (2018).
[14] S. Wolny, S. Badura, Wytrzymałość cięgien nośnych górniczego naczynia wydobywczego. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture 34 (64), 149-158 (2017).
[15] S. Kawulok, Oddziaływanie zbrojenia szybu na mechanikę prowadzenia naczynia wyciągowego. Prace GIG, Katowice (1989).
[16] Przepisy górnicze „Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U. Nr 99, poz. 1003 z 2005 r. Nr 80, poz. 695 oraz z 2007 r. Nr 249, poz. 1853, pkt 1.2 Naczynia wyciągowe” (2004).
Go to article

Authors and Affiliations

Stanisław Wolny
1
ORCID: ORCID

 1. AGH University of Science and Technology, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Bibliography

[1] J. Toraño, S.Torno, M. Menendez, M. Gent, J. Velasco, Models of methane behaviour in auxiliary ventilation of underground coal mining. Int. J. of Coal Geology 80 (1), 35-43 (2009).
[2] J.K. Richmond, G.C. Price, M.J. Sapko, E.M. Kawenski, Historical summary of coal mine explosions in the United States 1959-1981. In: Bureau of Mines Information Circular (IC-8909), (1983).
[3] The Chamber of Mining Engineers of Turkey (TMMOB), The Occupational Accidents Report in Mining, Turkey (2010).
[4] A .M. Wala, B.J. Kim, Simulation of unsteady-state of airflow and methane concentration processes in mine ventilation systems caused by disturbances in main fan operation. In: Mopusset-Jones (Eds.), the Second US Mine Ventilation Symposium, (1985).
[5] J.S. Edwards, T.X. Ren, R. Jozefowicz, Using CFD to solve mine safety and health problems. In: APCOM XXV Conference, Brisbane, (1995).
[6] M.T. Parra, J.M. Villafruela, F. Castro, C. Méndez, Numerical and experimental analysis of different ventilation systems in deep mines. Building and Env. 41 (2), 87-93 (2006).
[7] J.C. Kurnia, A.P. Sasmito, A.S. Mujumdar, Simulation of Methane Dispersion and Innovative Methane Management in Underground Mining Faces. Appl. Mathematical Modelling 38, 3467-3484 (2014).
[8] J.C. Kurnia, A.P. Sasmito, A.S. Mujumdar, Simulation of A Novel Intermittent Ventilation System for Underground Mines. Tunnelling and Underground Space Technology 42, 206-215 (2014).
[9] X. Wang, X. Liu, Y. Sun, J. An, J. Zhang, H. Chen, Construction schedule simulation of a diversion tunnel based on the optimized ventilation time. J. of Hazard Materials 165, 933-943 (2009).
[10] D. Xie, H. Wang, K.J. Kearfott, Z. Liu, S. Mo, Radon dispersion modeling and dose assessment for uranium mine ventilation shaft exhausts under neutral atmospheric stability. J. of Env. Radioactivity 129, 57-62 (2014).
[11] J. Toraño, S. Torno, M. Menendez, M. Gent, Auxiliary ventilation in mining roadways driven with roadheaders: Validated CFD modelling of dust behaviour. Tunnelling Underground Space Technology 26, 201-210 (2011) .
[12] A .M. Wala, J.C. Yingling, J. Zhang, Evaluation of the face ventilation systems for extended cuts with remotely operated mining machines using three-dimensional numerical simulations. In: Metall. and Exploration Annual Meeting Society for Mining, (1998).
[13] S .M. Aminossadati, K. Hooman, Numerical simulation of ventilation air flow in underground mine workings. In: 12th U.S./North American Mine Ventilation Symposium, 253-259 (2008).
[14] M. Branny, Computer simulation of flow of air and methane mixture in the longwall-return crossing zone. Petroleum Journals Online, 1-10 (2007).
[15] N .I. Vlasin, C. Lupu, M. Şuvar, V.M. Pasculescu, S. Arad, Computerised modelling of methane releases exhaust from a retreating logwall face. In: 4th European Conference on Recent Advances in Civil and Mining Engineering (ECCIE’13), 274-277 (2013).
[16] Z .H. Zhang, E.K. Hov, N.D. Deng, J.H. Guo, Study on 3D mine tunnel modelling. In: the International Conference on Environment, Ecosystem and Development (EE D’07), 35-40 (2007).
[17] S .M. Radui, G. Dolea, R. Cretan, Modeling and simulation of coal winning process on the mechanized face. In: 4th European Conference on Recent Advances in Civil and Mining Engineering (ECCIE’13), 30-35 (2013).

[18] J. Cheng, S. Li, F. Zhang, C. Zhao, S. Yang, A. Ghosh, J. of Loss Prevention in the Process Industries 40, 285-297 (2016).
[19] Z . Wang, T. Ren, Y. Cheng, Numerical investigations of methane flow characteristics on a longwall face Part II: Parametric studies. J. of Naturel Gas Science and Engineering 43, 254-267 (2017b).
[20] Z . Wang, T. Ren, Y. Cheng, Numerical investigations of methane flow characteristics on a longwall face Part I: Methane emission and base model results. J. of Naturel Gas Science and Engineering 43, 242-253 (2017a).
[21] Y . Lu, S. Akhtar, A.P. Sasmito, J.C. Kurnia, Prediction of air flow, methane, and coal dust dispersion in a room and pillar mining face. Int. J. of Mining Science and Technology 27, 657-662 (2017).
[22] Q. Zhang, G. Zhou, X. Qian, M. Yuan, Y. Sun, D. Wang, Diffuse pollution characteristics of respirable dust in fully-mechanized mining face under various velocities based on CFD investigation. J. of Cleaner Production 184, 239-250 (2018).
[23] J. Wachowicz, J.M. Laczny, S. Iwaszenko, T. Janoszek, M. Cempa-Balewicz, Modelling of underground coal gasification process using CFD methods. Arch. Min. Sci. 60, 663-676 (2015).
[24] T . Skjold, D. Castellanos, K.L. Olsen, R.K. Eckhoff, Experimental and numerical investigations of constant volume dust and gas explosions in a 3.6-m flame acceleration tube. J. of Loss Prevention in the Process Industries 30, 164-176 (2014).
[25] C.A. Palmer, E. Tuncalı, K.O. Dennen, T.C. Coburn, R.B. Finkelman, Characterization of Turkish coals: a nationwide perspective. Int. J. Coal Geology 60, 85-115 (2004).
[26] S . Toprak, Petrographic properties of major coal seams in Turkey and their formation. Int. J. of Coal Geology 78, 263-275 (2009).
[27] A .E. Karkınlı, T. Kurban, A. Kesikoglu, E. Beşdok, CFD based risk simulations and management on CBS. In: Congress of Geographic Information Systems, Antalya, Turkey (2011). [28] http://www.theatc.org/events/cleanenergy/pdf/TuesdayMorningBallroom2&3/Bicer, accessed: 09.05.2012.
[29] Turkish Hard Coal Enterprises (TT K), Turkish Hard Coal Enterprise general management activities between 2003 and 2009, (2009).
[30] I. Diego, S. Torno, J. Torano, M. Menendez, M. Gant, A practical use of CFD for ventilation of underground works. Tunnelling Underground Space Technology 26, 189-200 (2011).
[31] S . Torno, J. Torano, M. Ulecia, C. Allende, Conventional and numerical models of blasting gas behaviour in auxiliary ventilation of mining headings. Tunnelling Underground Space Technology 34, 73-81 (2013).
[32] Z . Altaç, Modeling Samples with Gambit and Fluent. Depart. of the Mech. Eng. of Eskisehir Osmangazi Univ., Turkey (2005).
[33] A . Konuk, S. Önder, Statistics for Mining Engineers. Depart. of the Mining Eng. of Eskisehir Osmangazi Univ., Turkey (1999).
Go to article

Authors and Affiliations

Gülnaz Daloğlu
1
Mustafa Önder
1
Teresa Parra
2

 1. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Maden Mühendi sliği Bölümü, 26480 Eskişehir, Turkey
 2. University of Valladolid, Department of Energy and Fluid Mechanics, Valladolid, Spain
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Bibliography

[1] J. Białek, Opis nieustalonej fazy obniżeń terenu górniczego z uwzględnieniem asymetrii wpływów końcowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej (1), 1991.
[2] J. Białek, Algorytmy i programy komputerowe do prognozowania deformacji terenu górniczego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2003.
[3] Y. Jiang, R. Misa, K. Tajduś, A. Sroka, A new prediction model of surface subsidence with Cauchy distribution in the coal mine of thick topsoil condition. Archives of Mining Sciences 65 (1), 147-158 (2020), doi: 10.24425/132712
[4] S. Knothe, Prognozowanie wpływów eksploatacji górniczej. 1984 Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
[5] A. Kowalski, Deformacje powierzchni terenu górniczego kopalń węgla kamiennego. 2020 Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice.
[6] H . Kratzsch Bergschadenkunde, 2008 Deutscher Markscheider-Verein e.v., Bochum.
[7] M. Mazurkiewicz, Z. Piotrowski, Grawitacyjne podsadzanie płytkich zrobów zawiesiną popiołów lotnych w wodzie. Ochrona Terenów Górniczych 66, 6-8 (1984).
[8] M. Mazurkiewicz, Technologiczne i środowiskowe aspekty stosowania stałych odpadów przemysłowych do wypełniania pustek w kopalniach podziemnych. Zeszyty Naukowe AGH, Górnictwo nr 152, (1990).
[9] T. Niemiec, Porowatość zrobów a współczynnik eksploatacyjny. Sbornik referatu XVIII, Konference SDMG, 161- 167 (2011).
[10] W . Piecha, S. Szewczyk, T. Rutkowski, Ochrona powierzchni dzielnicy Wirek w świetle dokonanej i prowadzonej podziemnej eksploatacji górniczej. Przegląd Górniczy (2) 55-66, (2019).
[11] Z . Piotrowski, M. Mazurkiewicz, Chłonność doszczelnianych zrobów zawałowych. Górnictwo i Geoinżynieria 30 (3), 37-45 (2006).
[12] F. Plewa, Z. Mysłek., G. Strozik, Zastosowanie odpadów energetycznych do zestalania rumowiska skalnego. Polityka Energetyczna XI (1), 351-360 (2008).
[13] P. Polanin, A. Kowalski, A. Walentek, Numerical simulation of subsidence caused by roadway system. Archives of Mining Sciences 64 (2), 385-397 (2019), doi: 10.24425/1286090
[14] E . Popiołek, Z. Niedojadło, P. Sopata, T. Stoch, Możliwości wykorzystania pogórniczych niecek obniżeniowych do oszacowania objętości pustek w zrobach poeksploatacyjnych. (2014).
[15] T. Rutkowski, Ocena wpływu podsadzania zrobów zawałowych na obniżenia powierzchni terenu w warunkach górnośląskiego zagłębia węglowego. Główny Instytut Górnictwa, praca doktorska, Katowice, 2019.
[16] R. Ślaski, Warunki zatapiania kopalni „Morcinek”. Materiały konferencyjne SITG Oddział Rybnik. Ochrona środowiska na terenach górniczych podziemnych i odkrywkowych zlikwidowanych zakładów górniczych w subregionie zachodnim województwa śląskiego, (2010).
[17] Subsidence Engineers’ Hand book, National Coal Board Mining Department, 1975.
[18] A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny (1). Statystyki podstawowe, StatSoft Polska, 2006, Kraków.
[19] P. Strzałkowski, Doszczelnianie zrobów zawałowych a deformacje powierzchni terenu. Materiały Konferencyjne Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN , 27-40 (1995).
[20] D .N. Whittaker, D.J Reddish, Subsidence. Occurrence, Prediction and Control, 1989 Elsevier, Amsterdam, Oxford, New York, Tokyo.
[21] J . Zhang, Q. Sun, N. Zhou, J. Haiqiang, D. Germain., S. Abro, Research and application of roadway backfill coal mining technology in western coal mining area. Arab J. Geosci. (9:558), 1-10 (2016).
[22] H . Zhu, F. He, S. Zhang, Z. Yang, An integrated treatment technology for ground fissures of shallow coal seam mining in the mountainous area of southwestern China a typical case study. Gospodarka Surowcami Mineralnymi- Mineral Resources Management (34), 119-138 (2018), doi: 10.24425/118641
[23] J. Zych, R. Żyliński, P. Strzałkowski, Wpływ doszczelniania zrobów zawałowych na wielkość deformacji powierzchni. Materiały Konferencji naukowo-technicznej II Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, 307-311 (1993).
Go to article

Authors and Affiliations

Andrzej Kowalski
1
ORCID: ORCID
Jan Białek
2
ORCID: ORCID
Tadeusz Rutkowski
3
ORCID: ORCID

 1. Central Mining Institute, 1 Gwarków Sq., 40-166 Katowice, Poland
 2. Silesian University of Technology, 2A Akademicka Str., 44-100 Gliwice, Poland
 3. PGG S.A. KWK Ruda, Ruda Śląska, Poland
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Bibliography

[1] Y.P. Wu, D.F Yun, P.S. Xie et al., Progress, practice and scientific issues in steeply dipping coal seams fullymechanized mining. J. China Coal Soc. 45 (01):24-34 (2020) (in Chinese).
[2]. Y.P. Wu, B.S. Hu, D Lang et al., Risk assessment approach for rockfall hazards in steeply dipping coal seams. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. 138, 104626 (2021). doi: 10.1016/j.ijrmms.2021.104626
[3] D .Y. Zhu, W.L. Gong, Y. Su et al., Application of High-Strength Lightweight Concrete in Gob-Side Entry Retaining in Inclined Coal Seam. Advances in Materials Science and Engineering (2020). doi: 10.1155/2020/8167038
[4] H .W. Wang, Y.P. Wu, J.Q. Jiao et al., Stability Mechanism and Control Technology for Fully Mechanized Caving Mining of Steeply Inclined Extra-Thick Seams with Variable Angles. Mining, Metall. Explor. (2020). doi: 10.1007/ s42461-020-00360-0
[5] R .A. Frumkin, Predicting rock behaviour in steep seam faces (in Russian). International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts 20 (1), A12-A13 (1983). doi: 10.1016/0148-9062(83)91717-5
[6] A. Ladenko, Improvements in working steep seams. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts 11 (12), 247. (1974). doi: 10.1016/0148-9062(74)92108-1
[7] Z. Rak, J. Stasica, Z. Burtan et al., Technical aspects of mining rate improvement in steeply inclined coal seams: A case study. Resources 9 (12), 1-16 (2020). doi: 10.3390/resources9120138
[8] H .S. Tu, S.H. Tu, C. Zhang et al., Characteristics of the Roof Behaviours and mine pressure manifestations during the mining of steep coal seam. Arch. Min. Sci. 62 (4), 871-890 (2020).
[9] P .S. Xie, Y.P. Wu, Deformation and failure mechanisms and support structure technologies for goaf-side entries in steep multiple seam mining disturbances. Arch. Min. Sci. 64 (3), 561-574 (2019). doi: 10.24425/ams.2019.129369
[10] Z.Y.Wang, L.M. Dou, J. He et al., Experimental investigation for dynamic instability of coal-rock masses in horizontal section mining of steeply inclined coal seams. Arabian Journal of Geosciences 13, 15 (2020). doi: 10.1007/ s12517-020-05753-5
[11] P .S. Xie, Y. Luo, Y.P. Wu et al., Roof Deformation Associated with Mining of Two Panels in Steeply Dipping Coal Seam Using Subsurface Subsidence Prediction Model and Physical Simulation Experiment. Mining, Metall. Explor. 37 (2), 581-591 (2020). doi: 10.1007/s42461-019-00156-x
[12] X.P. Lai, H. Sun, P.F. Shan et al., Structure instability forecasting and analysis of giant rock pillars in steeply dipping thick coal seams. Int. J. Miner. Metall. Mater. 22 (12), 1233-1244 (2015). doi: 10.1007/s12613-015-1190-z
[13] Y.P. Wu, B.S. Hu, P.S. Xie, A New Experimental System for Quantifying the Multidimensional Loads on an on-Site Hydraulic Support in Steeply Dipping Seam Mining. Exp. Tech. 43 (5), 571-585 (2019). doi: 10.1007/s40799-019- 00304-4
[14] Y.D. Zhang, J.Y. Cheng, X.X. Wang et al., Thin plate model analysis on roof break of up-dip or down-dip mining stope. J. Min. Saf. Eng. 27 (4), 487 (2010) (in Chinese).
[15] J.R. Cao, L.M. Dou, G.A. Zhu et al., Mechanisms of Rock Burst in Horizontal Section Mining of a Steeply Inclined Extra-Thick Coal Seam and Prevention Technology. Energies 13 (22), 6043 (2020). doi: 10.3390/en13226043
[16] H .W. Wang, Y.P. Wu, M. Liu et al., Roof-breaking mechanism and stress-evolution characteristics in partial backfill mining of steeply inclined seams. Geomatics, Natural Hazards and Risk 11 (1), 2006-2035 (2020). doi: 10.1080/1 9475705.2020.1823491
[17] S.R. Islavath, D. Deb, H. Kumar, Numerical analysis of a longwall mining cycle and development of a composite longwall index. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. 89, 43-54 (2016).
[18] H . Basarir, O.I. Ferid, O. Aydin, Prediction of the stresses around main and tail gates during top coal caving by 3D numerical analysis. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. 76, 88-97 (2015). doi: 10.1016/j.ijrmms.2015.03.001
[19] J.A. Wang, J.L. Jiao, Criteria of support stability in mining of steeply inclined thick coal seam. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. 82, 22-35 (2016). doi: 10.1016/j.ijrmms.2015.11.008
[20] W.Y. Lv, Y.P. Wu, M. Liu et al., Migration law of the roof of a composited backfilling longwall face in a steeply dipping coal seam. Minerals 9 (3) (2019). doi: 10.3390/min9030188
[21] C.F. Huang, Q. Li, S.G.Tian, Research on prediction of residual deformation in goaf of steeply inclined extra- thick coal seam. PLoS ONE 15, 1-14 (2020). doi: 10.1371/journal.pone.0240428
[22] Y.C. Yin, J.C. Zou, Y.B. Zhang et al., Experimental study of the movement of backfilling gangues for goaf in steeply inclined coal seams. Arabian Journal of Geosciences 11 (12) (2018). doi: 10.1007/s12517-018-3686-0
[23] G .S.P Singh, U.K. Singh, Prediction of caving behavior of strata and optimum rating of hydraulic powered support for longwall workings. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. 47, 1-16 (2010).
[24] P .S. Xie, Y.Y. Zhang, S.H. Luo et al., Instability Mechanism of a Multi-Layer Gangue Roof and Determination of Support Resistance Under Inclination and Gravity. Mining, Metall. Explor. 37 (5), 1487-1498 (2020). doi: 10.1007/ s42461-020-00252-3
[25] G .J. Wu, W.D. Chen, S.P. Jia et al., Deformation characteristics of a roadway in steeply inclined formations and its improved support. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. 130, 104324 (2020). doi: 10.1016/j.ijrmms.2020.104324
[26] Y.Q. Long, Numerical computation of beam on elastic foundation. People’s Education Press, Beijing (1981).

Go to article

Authors and Affiliations

Shenghu Luo
1
ORCID: ORCID
Tong Wang
2
ORCID: ORCID
Yongping Wu
2
ORCID: ORCID
Jingyu Huangfu
2
ORCID: ORCID
Huatao Zhao
3
ORCID: ORCID

 1. Xi’an University of Science and Technology, Department of Mechanics, China
 2. Xi’an University of Science and Technology, School of Energy Engineering, China
 3. Shandong Mining Machinery Group Co., Ltd. China
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Bibliography

[1] S. Elevli, B. Elevli, Performance Measurement of Mining Equipments by Utilizing OEE. Acta Montan. Slovaca 15, 95-101 (2010),
[2] C. Hegde, K.E. Gray, Use of machine learning and data analytics to increase drilling efficiency for nearby wells. Journal of Natural Gas Science and Engineering 40, 327-335 (2017). https://doi.org/10.1016/j.jngse.2017.02.019
[3] B . A. Kansake, R. S. Suglo, Impact of Availability and Utilization of Drill Rigs on Production at Kanjole Minerals Limited. International Journal of Science, Environment and Technology 4, 6, 1524-1537.
[3] J. Valivaara, Automated Drilling Features for Improving Productivity and Reducing Costs in Underground Development. Global Trends, 9-11.
[4] B . Samatemba, L. Zhang, Evaluating and optimizing the effectiveness of mining equipment; the case of Chibuluma South underground mine. Journal of Cleaner Production 252 119697 (2020).
[5] D . Henao, MBA thesis, Aplicación de la Metodología Kaizen a las operaciones en la mina en la empresa de explotación de cobre Miner S.A. Universidad Eafit, Escuela de Administración, Medellín (2019).
Go to article

Authors and Affiliations

Sebastian Arenas Bermúdez
1
ORCID: ORCID
Cristian Gerardo Zapata Otalora
1
Jorge Martin Molina Escobar
1
ORCID: ORCID

 1. Universidad Nacional de Colombia, Mines Faculty, Colombia
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Bibliography

[1] M.A. Biot, General Theory of Three-Dimensional Consolidation. J. Appl. Phys. 12, 155-164 (1941).
[2] M.A. Biot, Theory of elasticity and consolidation for a porous anisotropic solid. J. Appl. Phys. 26, 182-185 (1945).
[3] A. Nur, J.D. Byerlee, An Exact Effective Stress Law for Elastic Deformation of Rock with Fluids. J. Geophys. Res. 76 (26), 6414-6419 (1971).
[4] D . Fabre, J. Gustkiewicz J., Poroelastic Properties of Limestones and Sandstones under Hydrostatic Conditions. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. 34 (1), 127-134 (1997).
[5] D . Fabre, J. Gustkiewicz, Influence of rock porosity on the Biot’s coefficient. In: Thismus et al. (eds.), Poromechanics – A Tribute to Maurice A. Biot. Procedings of the Biot Confference on Poromechanics, Louvain-la-Neuve (Belgium), 14-16 September 1998, Balkema, Rotterdam (1998).
[6] J . Gustkiewicz, Compressibility of rocks with a special consideration given to pore pressure. In: Thismus et al. (Eds.), Poromechanics – A Tribute to Maurice A. Biot. Proceedings of the Biot Conference on Poromechanics, Louvain-la-Neuve (Belgium), 14-16 September 1998, Balkema, Rotterdam (1998).
[7] M. Lion, F. Skoczylas, B. Ledésert, Determination of the main hydraulic and poroelastic properties of a limestone from Bourgogne, France. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. 41, 915-925 (2004).
[8] J . Gustkiewicz, Objętościowe deformacje skały i jej porów (Volume deformations of the rock and its pores). Arch. Min. Sci. 34 (3), 593-609 (1989) (in Polish).
[9] J . Gustkiewicz, Synoptic view of mechanical behaviour of rocks under triaxial compression. In: Rock at Great Depth. Proceedings International Symposium ISRM-SPE, Pau, 28-31 VIII 1989, V. Maury, D. Fourmaintraux (Eds.), Balkema, Rotterdam, 3-10 (1989).
[10] J .B. Walsh, The effect of cracks on compressibility of rock. J. Geophys. Res. 70, 381-389 (1965).
[11] J .C. Jaeger, N.G.W. Cook, R.W. Zimmerman, Fundamentals of Rock Mechanics. 2007 Blackwell Publishing, Malden-Oxford-Carlton.
[12] H .F. Wang, Theory of Linear Poroelasticity with Applications to Geomechanics and Hydrogeology. 2000 Princeton University Press, Princeton & Oxford.
[13] Z .T. Bieniawski, J.A. Franklin, M.J. Bernede, P. Duffaut, F. Rumpel, T. Horibe, F. Broch, E. Rodrigues, W.E. van Heerden, U.W. Vogler, I. Hansagi, J. Szlavin, B.T. Brady, D.U. Deere, I. Hawkes, D. Milovanovic, Suggested Methods for Determining the Uniaxial Compressive Strength and Deformability of Rock Materials. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. & Geomech. Abstr. 16 (2), 135-140 (1979).
[14] K . Kovári, A. Tisa, H.H. Einstein, J.A. Franklin, Suggested Methods for Determining the Strength of Rock Materials in Triaxial Compression: Revised Version. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. & Geomech. Abstr. 20 (6), 283-290 (1983).
[15] M. Długosz, J. Gustkiewicz, A. Wysocki, Apparatus for investigation of rock in three-axial state of stress. Part I. Characteristics of the apparatus and of the investigation method. Arch. Min. Sci. 26 (1), 17-28 (1981).
[16] M. Długosz, J. Gustkiewicz, A. Wysocki, Apparatus for investigation of rock in three-axial state of stress. Part II. Some investigation results concerning certain rocks. Arch. Min. Sci. 26 (1), 29-41 (1981).
[17] J . Nurkowski, An inductive strain sensor for operation in high pressure environments. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. & Geomech. Abstr. 41, 175-180 (2004).
[18] R . Ulusay, J.A. Hudson (Eds.), Suggested Methods for Determining the Uniaxial Compressive Strength and Deformability of Rock Materials. In: The Complete ISRM Suggested Methods for Rock Characterization, Testing and Monitoring: 1974-2006, 2007 Kozan Ofset Matbaacilik San. Ve Tic. Sti., Ankara.
[19] R. Přikryl, J. Prikrylová, M. Racek, Z. Weishauptová, K. Kreislová, Decay mechanism of indoor porous opuka stone: a case study from the main altar located in the St. Vitus Cathedral. Environmental Earth Sciences 76 (2017).
[20] J . Rychlewski, Note on the beginning of plastic deformation in a body under uniform pressure. Archives de Mécanique Appliquée 17 (3), 405-412 (1965).
Go to article

Authors and Affiliations

Andrzej Nowakowski
1
ORCID: ORCID
Janusz Nurkowski
1
ORCID: ORCID

 1. Strata Mechanics Research Institute of the Polish Academy of Science, 27 Reymonta Str., 30-059 Kraków, Poland

Instructions for authors

General information

It is essential for us that authors write and prepare their manuscripts according to the instructions and specifications listed below. Therefore, authors are strongly encouraged to read these instructions carefully before preparing a manuscript for submission.

Archives of Mining Sciences (AMS) is concerned with original research, new developments and case studies in all fields of mining sciences which include:

- mining technologies,

- stability of mine workings,

- rock mechanics,

- geotechnical engineering and tunnelling,

- mineral processing,

- mining and engineering geology,

- mining geophysics,

- mining geodesy

- ventilation systems,

- environmental protection in mining,

- economical aspects in mining,

- mining machine science.

Papers are welcomed on all relevant topics and especially on theoretical developments, analytical methods, numerical methods, rock testing, site investigation, and case studies.

AMS publishes research and review articles, technical notes.

Papers suitable for publication in AMS are those which:

- contain original work - the main result is not published elsewhere neither by the authors nor somebody else, and is not currently under consideration for publication in any other journal,

- are focused on the core aims and scope of the journal,

- are clearly and correctly written in English.

Authors are required to contribute to the cost of publication – publication charge 1000 PLN or 250 Euro. There is no submission charge.

Electronic submission:

All submissions must be made electronically via Editorial System https://www.editorialsystem.com/editor/amsc/articles/list/?qt=NEW

Language

The papers should be written in English.

Length of paper

The research and review articles may not exceed 16 typewritten pages, technical notes -10 pages, format A4 including figures and tables.

Format

The initial submission should be sent as Microsoft World (Arial, 12 points, line spacing - 1,5) or pdf file with all drawings, pictures and tables placed in the text.

After acceptance the text (in Microsoft Word), figures and tables should be sent as separate files.

Layout of the manuscript

First and last name(s) of the author(s), title of the article, abstract, keywords, methodology and introduction to the topics, results, conclusions, acknowledgements and references. The subtitles should conform to the decimal system of numbering.

Abstracts

The abstract should briefly summarize the most important results reported in the paper (up to 200 words).

Keywords.4-6 keywords

Formulae

Formulae should be prepared with Microsoft Equation, written clearly with distinct notation of upper and lower indices and parentheses, maintaining an uniform numbering.

Tables

Tables should be prepared as separate file in Microsoft World format.

Figures

If possible, the figures should be prepared with a vector graphics software (cdr, wmf, al or dxf formats) or as eps, jpg, bmp (figures width no greater than 13.5 cm). Use Arial font for the comments on drawings in size 6-10 points. The photographs should be converted to high resolution scans in *.jpg or *.tiff format. Figures should be submitted as separate files.

References

A bibliography without numbering, arranged alphabetically according to the author’s last name, should include all positions referring in the text. In case of more than one article from the same year, the articles should be differentiated as follows: 1985a, 1985b, etc. The following order is required: last name and initials of all co-authors, year, title, type of publications, (journal, conference material, collection of monograph articles, unpublished texts) with the page numbers used.

Quoting references

Name(s) of the author(s) should be provided in parentheses. e.g.: (Brandt, 1993), (Crosdale & Beamish, 1994). (Dziurzynski et al., 1990) in the case of one, two or more than two authors, respectively. If the name(s) of the author(s) is included in the text, then the reference should be cited as follows e.g.: „According to Brandt (1993)...”

Example of bibliography.

Brandt, J., 1993. Neuere Erkentnisse auf dem Gebiet der Gasausbruchprognose. Glückauf Forschungshefte 54, 5, 228-233.

Crosdale, P. J., Beamish, B.B., 1994. Methane sorption studies at South Bulli (NSW) & Central (QLD) collieries using a high-pressure microbalance. 28 Newcastle Symposium on „Advances in the study of Sydney Basin”, Newcastle, NSW, Australia, 15-17 April, 118-125.

Dziurzynski, W., Trutwin W., Tracz J., 1990. Symulacja komputerowa przepływu powietrza i gazów powyrzutowych w sieci wentylacyjnej kopalni. J. Litwiniszyn (Ed.), Górotwór jako ośrodek wielofazowy; Wyrzuty skalno-gazowe. Wydawnictwo AGH, Kraków, Vol. II, 743-758.

Lama R. D., Bodziony, J., 1996. Outbursts of gas, coal and rock in underground mines. Publisher Lama & Associates, 130 Brokers Road, Mt. Pleasant, NSW 2519, Australia.

Nekrasovski, Ya. E., 1951. Razrabotka plastov podverzhennykh vnezapnym vybrosam ugla i gaza. Ugletekhizdat, Moskva.

This page uses 'cookies'. Learn more