Szczegóły

Tytuł artykułu

Dilatometric Characterization of Foundry Sands

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Innovative foundry technologies and materials ; product development ; Silica Sands ; Hybrid Sands ; Dilatometry and Chemical Analysis

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10266-012-0027-8 ; ISSN 2299-2944

Źródło

Archives of Foundry Engineering; 2012; No 2

Referencje

Jelínek P. (2000), Disperzní soustavy slévárenských formovacích směsí, 138. ; Mikšovsky F. (2008), The oolitization rate determination of bentonite moulding mixtures, Archives of Foundry Engineering, 8, 2, 103. ; Nadolski M. (2011), Dilatometric examination of moulds with plaster binder, Archives of Foundry Engineering, 11, 1, 83. ; Cupák P. (2006), Experience with non-quartz base sands in the steel foundry of the joint-stock company ŠMERAL Brno, Slévárenství, 6, 222. ; Tomáš K. (2000), Utilization of dunite base sand for casting production, Slévárenství, 4, 197. ; Rusín K. (1991), Slévárenské formovací materiály, 392. ; Cupák P. (2006), Exploitation of negativethermal expansion of the shale sand to decreasing of remanent strength of the mould and core mixtures with sodium silicate binders, Slévárenství, 12, 462. ; Dahlman M. (2001), Synthetic foundry base sands brings new possibilities, Slévárenstvi, 5/6, 181. ; Bobrowski A. (2010), Determination of the SiO<sub>2</sub> content in a chromite sand by the infrared spectroscopy, Archives of Foundry Engineering, 10, 2, 19.
×