Details

Title

Depth-Profiles of Corrosion Properties of Carbonitrided AISI 405 Steel

Journal title

Archives of Metallurgy and Materials

Yearbook

2012

Issue

No 2 June

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Committee of Materials Engineering and Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Date

2012

Identifier

DOI: 10.2478/v10172-012-0068-6 ; ISSN 1733-3490

Source

Archives of Metallurgy and Materials; 2012; No 2 June

References

Staub F. (1994), Metaloznawstwo. ; Suh B. (1997), Thin Solid Films, 295, 185, doi.org/10.1016/S0040-6090(96)09284-X ; Ritter A. (1984), Metall. Trans, A15, 1339. ; Bell T. (2002), Heat Treat. Met, 29, 57. ; Bell T. (2002), Adv. Mater. Process, 160, 49. ; El-Hossary F. (2002), Thin Solid Films, 405, 179, doi.org/10.1016/S0040-6090(01)01729-1 ; Menthe E. (2000), Surf. Coat. Tech, 133/134, 259, doi.org/10.1016/S0257-8972(00)00930-0 ; Hong H. (2002), Mat. Sci. Eng, A332, 255. ; Jasiński J. (1995), Inż. Materiałowa, 3/4, 102. ; Jasiński J. (1994), I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nowoczesne technologie w Inżynierii Powierzchni, 73. ; K. Jagielska, Odporność korozyjna martenzytycznej stali 4H13 poddanej zabiegom obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, Praca doktorska, Częstochowa 2003. ; Jasiński J. (2003), Oddziaływanie złoża fluidalnego na procesy nasycania dyfuzyjnego warstwy wierzchniej stali. ; Jagielska K. (2005), Inż. Powierzchni, 2A, 57. ; Jagielska K. (2006), Ochr. przed Korozją, 11s/A, 219. ; Jagielska-Wiaderek K. (2009), Arch. Metall. Mate, 54, 115. ; Bala H. (1984), Electrochim. Acta, 29, 119, doi.org/10.1016/0013-4686(84)80050-X
×