Szczegóły

Tytuł artykułu

Hybrid surface treatment technology for increase of hot forging dies

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 3 October

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Committee of Materials Engineering and Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10172-012-0070-z ; e-ISSN 2300-1909

Źródło

Archives of Metallurgy and Materials; 2012; No 3 October
×