Szczegóły

Tytuł artykułu

Kryzys globalny a rynek pracy w Polsce i innych krajach Grupy Wyszehradzkiej

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Identyfikator

ISSN 0013-3205
×