Szczegóły

Tytuł artykułu

An influence of mechanical mixing and hot-pressing on properties of NiAl/Al2O3 composite

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 3 October

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10172-012-0075-7 ; ISSN 1733-3490
×