Szczegóły

Tytuł artykułu

Reasekuracja w ubezpieczeniach na życie w Polsce w latach 1991–2009

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Identyfikator

ISSN 0013-3205
×