Details

Title

Kontrowersje wokół krzywej Phillipsa i polityki antyinflacyjnej Wojciech P R Z Y C H O D Z E Ń: Wahania cykliczne dynamiki PKB w Polsce w latach 1989–2009

Journal title

Ekonomista

Yearbook

2011

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Identifier

ISSN 0013-3205
×