Szczegóły

Tytuł artykułu

„Społeczne ramy kultury” czterdzieści lat później. Pięć modeli komunikacji kulturowej

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2011

Numer

No 2-3

Autorzy

Słowa kluczowe

Antonina Kłoskowska ; społeczne ramy kultury ; układ kultury ; kultura symboliczna ; partycypacja kulturalna ; komunikacja bezpośrednia ; media masowe ; komunikacja on-line

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

5-35

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Data

2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5172
×