Szczegóły

Tytuł artykułu

Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi?(rec. Marek Ratajczak)

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Identyfikator

ISSN 0013-3205
×