Szczegóły

Tytuł artykułu

Język jako czynnik zakorzenienia w tożsamości narodowej na przykładzie białoruskojęzycznej inteligencji na Białorusi

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2011

Numer

No 2-3

Autorzy

Słowa kluczowe

tożsamość narodowa ; Białoruś ; wywiad narracyjny

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

85-112

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Data

2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5172
×