Szczegóły

Tytuł artykułu

Darwinowskie paradygmaty. Kultura popularna w poszukiwaniu teorii wszystkiego

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2011

Numer

No 2-3

Autorzy

Słowa kluczowe

darwinizm ; literatura popularnonaukowa ; ewolucja ; paradygmaty w rozumieniu Thomasa Kuhna

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

229-243

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Data

2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5172
×