Szczegóły

Tytuł artykułu

Zróżnicowanie sektorowej struktury pracujących w strefie euro

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2011

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Identyfikator

ISSN 0013-3205
×