Details

Title

Kosmopolityzm jako popularna teoria krytyczna

Journal title

Kultura i Społeczeństwo

Yearbook

2011

Issue

No 2-3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

269-273

Publisher

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Date

2011

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0023-5172

Source

Kultura i Społeczeństwo; 2011; No 2-3; 269-273
×