Szczegóły

Tytuł artykułu

Kosmopolityzm jako popularna teoria krytyczna

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2011

Numer

No 2-3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

269-273

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Data

2011

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0023-5172
×