Details

Title

Warunki gotowości Polski do wejścia do strefy euro

Journal title

Ekonomista

Yearbook

2011

Issue

No 5

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Identifier

ISSN 0013-3205

Source

Ekonomista; 2011; No 5
×