Szczegóły

Tytuł artykułu

Stygmatyzacja społeczna jako strategia dyskursywna biedy i jej rola w procesie wykluczenia społecznego

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10276-012-0009-1 ; ISSN 0023-5172
×