Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ cech i umiejętności pracobiorców na ich funkcjonowanie na rynku pracy

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Identyfikator

ISSN 0013-3205
×