Details

Title

Nakłady na działalność badawczo-rozwojową a innowacyjność polskiej gospodarki

Journal title

Ekonomista

Yearbook

2012

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Identifier

ISSN 0013-3205
×