Szczegóły

Tytuł artykułu

Financial Development, International Trade and Economic Growth: The Case of Sub-Saharan Africa

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Identyfikator

ISSN 0013-3205
×