Details

Title

Dostosowania mechanizmów wspólnej polityki rolnej do oczekiwań państw członkowskich

Journal title

Ekonomista

Yearbook

2012

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Identifier

ISSN 0013-3205
×