Szczegóły

Tytuł artykułu

Mechanical behaviour of ultrafine grained Al-Mg alloys obtained by different processing routes

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 3 October

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10172-012-0096-2 ; ISSN 1733-3490
×