Details

Title

Ograniczona skuteczność metod optymalizacyjnych w rozwiązywaniu ekonomicznych problemów decyzyjnych

Journal title

Ekonomista

Yearbook

2012

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Identifier

ISSN 0013-3205

Source

Ekonomista; 2012; No 3

Editorial Board

Rada Programowa

Przewodniczący

prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Członkowie

prof. dr hab. Marek Belka, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Uniwersytet w Białymstoku
prof. Paul H. Dembinski, Université de Fribourg
prof. Harold James, Princeton University
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Marek Kośny, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Witold Orłowski, Grupa Uczelni Vistula
prof. dr hab. Stanisław Owsiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. Maros Servatka, Macquarie Business School, Sydney
prof. Jacques Silber, Bar-Ilan University
prof. dr hab. Andrzej Sławiński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. Tomasz Strzałecki, Harvard University
prof. dr hab. Andrzej Szablewski, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
prof. Jan Toporowski, University of London

×