Szczegóły

Tytuł artykułu

Czy ideologia healthismu jest cechą dystynktywną klasy średniej w Polsce?

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

healthism ; klasa średnia ; ideologia ; styl życia

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

95-111

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10276-012-0025-1 ; ISSN 0023-5172
×