Szczegóły

Tytuł artykułu

Experimental Tests for Cross Wedge Rolling of Forgings Made from Non-Ferrous Metal Alloys / Próby Doświadczalne Walcowania Poprzeczno-Klinowego Odkuwek Ze Stopów Metali Nieżelaznych

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 4 December

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10172-012-0101-9 ; ISSN 1733-3490
×