Szczegóły

Tytuł artykułu

Światowy kryzys gospodarczy a handel międzynarodowy

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Identyfikator

ISSN 0013-3205
×