Szczegóły

Tytuł artykułu

Microstructure Characterization of High Carbon Alloy from the Ni-Ta-Al-Co-Cr System / Charakterystyka Mikrostruktury Wysokowęglowego Stopu Z Układu Ni-Ta-Al-Co-Cr

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 4 December

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10172-012-0103-7 ; ISSN 1733-3490
×