Szczegóły

Tytuł artykułu

Świętowanie Wybranych Rocznic Bitwy Pod Grunwaldem Formą Komunikacji Rytualnej Państwa i Narodu / Celebrating Selected Anniversaries of the Battle of Grunwald as a Form of Ritual Communication Between the State and Nation

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10276-012-0033-1 ; ISSN 0023-5172
×